Ing. Lukáš Hejný

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, požární technik, zpracovatel energetických průkazů budov. Zpracoval požárně technické řešení k povolení stavby již na více než 50 slaměných domů. 

Náš nejzkušenější požárně bezpečnostní technik. Zpracoval požárně technické řešení k povolení stavby již na více než 50 slaměných domů. Přestože jde o hořlavý materiál, s nesprávně implementovanými požárně technickými parametry a výsledky měření do platných ČSN, s každou stavbou si zatím úspěšně poradil, všechny připomínky krajských hasičských sborů zodpověděl a naše řešení obhájil, bez nutnosti jakkoli upravovat stavební část projektu. Lukáš je borec!  

email: hejnyl@seznam.cz

telefon: +420 777 808 612