Návratnost investic do úsporných opatření

Kolik kWh za rok ušetří instalace dvou vrstev slaměných balíků do střechy namísto jedné, kolik přidání na tloušťce pěnového skla v podlaze, instalace větrání s rekuparací, oken s trojsklem, míra těsnosti obálky budovy atp.?

Kolik je to v přepočtu na koruny a za jak dlouho se taková investice vrátí v závislosti na druhu spotřebovaného paliva?

Zip archiv s výkresy studie domu Pohankových a pracovní tabulka návratnosti investic (ke shlédnutí doporučuji až třetí list "k prezentaci").