Workshopy na stavbě


   Jak efektivně na slaměné balíky a omítky z místní hlíny a jak dosáhnout minimální potřeby tepla na vytápění. V teorii i praxi na stavbě slaměného domu s Danem Grmelou u Radka Berana v Topělci u Písku. 

    Konzultace vašich projektů v malém kruhu účastníků. Prostor pro všechny vaše dotazy a náměty k diskuzím. Všechny informace potřebné pro stavbu slaměného domu v kostce. Prakticky si práci s balíky a hlínou na stavbě vyzkoušíte.

14.-16.7. 2017   Praktická část "Izolace střechy a stěn balíky slámy a posouzení místní hlíny z hlediska použití pro omítání a stavbu příček" + teorie "Vlastnosti slámy jako stavebního materiálu".

21.-23.7. 2017  Praktická část "Izolace obvodových stěn domu balíky slámy a ukázka omítání místní hlínou na slaměné stěny" + teorie "Konstrukční systémy slaměných domů".

4.-6.8. 2017     Praktická část "Příprava materiálu a výroba hliněných směsí. Provádění vnitřní hliněné omítky na slámu a ukázka stavby hliněné příčky" + teorie "Zkušenosti z 29 slaměných staveb v ČR".

11.-13.8. 2017   Praktická část "Příprava materiálu a výroba hliněných směsí. Vnější hydrofobizované hliněné omítky na slámu a ukázka finální omítky z místní hlíny" + teorie "Využití hlíny ve stavebních konstrukcích".