Služby architekta - Ing.Arch.Radek Hála

13.03.2017

Co nabízíme?

Proč právě s námi?

Co je architektonická studie ?

Kolik stojí?

Jak dlouho trvá zpracování studie ?

Jak si připravit srozumitelné zadání projektu ?

Jaké podklady potřebuje architekt ?


Co nabízíme?

 • Urbanistické plány, studie využití území v harmonii s krajinou a prostřením, veřejná prostranství

 • Studie novostaveb i rekonstrukcí

 • Stavby pro kulturu, vzdělávání a sociální péči 

 • Autorský dozor na stavbě - zajištění souladu projektu s realizací

 • Návrhy interiérů a nábytku

 • Poradenství, konzultace - feng shui


Proč s námi?

 • Máme za sebou více než 50 studií a projektů slaměných domů od nízkonákladových přírodních staveb po náročnější pasivní domy, kromě toho i mnohaleté zkušenosti i z konvenčního stavitelství

 • Máme vztah k tradiční, lidové architektuře, kvalitnímu řemeslu

 • Každému stavebníkovi navrhujeme klobouk, který pasuje na jeho hlavu a odráži jeho hodnoty a představy

 • Při návrhu zohledňujeme hlediska:


  • Baubiologie ( zdravé materiály, minimum škodlivých civilizačních vlivů)

  • Kritéria vitality prostoru podle Christophera Alexandera)

  • feng-shui ( jsem absolvent https://www.fengshui-ceskaskola.cz/)

Co je architektonická studie?

Studie je koncept domu, který se dále rozpracuje na dokumentaci pro zhotovení projektu pro úřady/provedení stavby

Její vypracování obnáší:

 • Návštěvu pozemku, orientační výškové zaměření nivelačním přístrojem (pokud není k dispozici podrobnější od geodetů). Jednoduchoá kopaná sonda na posouzení základových poměrů (pokud není hydrogeologický průzkum pozemku)

 • Společné upřesnění zadání, dispozice a zařízení domu, sítí, řešení okolí a zahrady domu, doplňkových staveb

 • Zhodnocení a zapracování požadavků stavebního úřadu, správců sítí, dotčených orgánů státní zprávy

 • Předběžný návrh řešení přípojek vody, kanalizace, elektriky, plynu

 • Vyhotovení situace stavby na pozemku, půdorysů, charakteristických řezů, pohledů, perspektiv

 • Koncepční řešení vytápění a technických zařízení ( rekuperace, tepelná čerpadla...)

 • Návrh zpevněných a nezpevněných ploch, přístupových cest, parkování atd.

 • Zadání studie projektantům

 • Korekce případně drobné úpravy během zpracovaní projektu

Ukázku kompletní architektonické studie si můžete stáhnou zde:

Orientační cena za architektonickou studii

Rodinné domy do 100m2 za 30-35 tis.Kč

Rodinné domy 100-200 m2 za 35-45 tis. Kč

Úprava již hotových studii na váš pozemek, ukáže-li se to vhodné 25-30 tis. Kč

Nabídka je vždy zpracována individuálně podle složitosti a rozsahu zadání, pozemku a doplňkových staveb

Náklady na studii se pohybují obvykle kolem 1-2% z ceny stavby, náklady na celý projekt kolem 5-10%. Peníze, které můžete ušetřit chytrým návrhem zkušeného architekta, optimalizací dispozice domu, provozních nákladů, ploch a konstrukcí můžou být někdy i v řádu desítek procent, proto je potřeba této úvodní koncepční fázi věnovat dostatečnou pozornost. S architektem získáte navíc přidanou hodnotu v podobě harmonických proporcí domu, zajímavého prostorového řešení, zasazení do prostředí a širších souvislostí.

Jaké podklady potřebuje architekt?

 • Zadání projektu

 • Výškopisné a polohopisné zaměření pozemků a staveb na nich

 • Vyjádření stavebního úřadu k záměru - tzv. "Územně plánovací informaci" se seznamem požadovaných vyjádření / prostorových regulací

 • Trasy, hloubky, rozměry vedení sítí (odpad, elektřina, voda, plyn, data...)

 • Měření radonu v místě stavby

Jak si připravit srozumitelné zadání projektu ?

Pokud nás oslovíte s poptávkou uveďte prosím alepoň základní údaje z následujícího souboru prosím.

Před konzultací s námi si zkuste sepsat představu o Vašem budoucím domě - kde se bude odehrávat jaká aktivita, který prostor by měl mít jakou atmosféru, jaký by měl navozovat pocit, návaznost a velikost místností, vnitřní a technické vybavení... Pokud vás v něčem inspirovaly již realizované domy, můžete i je zahrnout do podkladů pro nás. Ujasněte si, co je pro vás opravdu podstatné. Měla by Vaše rodina trávit většinu času pohromadě, nebo máte raději více prostoru pro každého? Zamyslete se nad tím, jak bude fungovat dům v budoucnosti, jak snadno bude přizpůsobitelný změnám? Můžete ale nemusíte rozvržení domu rovnou sami kreslit, jako podklad pro návrh nám může posloužit i dobře napsaná esej.

Zvažte nejen pořizovací ale i provozní náklady domu - spotřebu energií a vašeho času na úklid a údržbu domu a technologií. Naše zkušenosti ukazují, že je lepší preferovat kvalitu před kvantitou a postavit raději menší dům s použitím opravdu kvalitních a zdravých materiálů a konstrukcí. Důkladně promyšlené a zpracované zadání může Vám i nám ušetřit spoustu času.

Poradenství

Pokud byste zatím uvítali spíše nezávaznou konzultaci vašeho záměru nebo návševu pozemku nabízíme

 • 800 Kč/hod - mail, skype, telefon nebo osobní (Nemojany nebo Brno)

 • 8 Kč/km - cestovné z Nemojan a zpět

Účtováno po minutách a včetně studia podkladů. Minimální účtovaný čas, při řešení dotazů kratších než 15min, je 15 min.

V případě že na schůzku naváže objednávka kompletní studie, odečte se cena za konzultace z celkové ceny studie jako záloha