Průvodce stavebníka


Hliněné omítky slaměných stěn tvoří přirozenou protipožární ochranu slaměných balíků, určují výsledný tvar domu, zajišťují tepelnou i vlhkostní stabilitu vnitřního prostředí a příznivé elektroiontové mikroklima. Mohou zajistit i dostatečnou (pro nízkoenergetický standart) vzduchotěsnost vnitřní obálky vytápěného prostoru anebo větrotěsnost fasády....

V zásadě je mi nejbližší vytápění dřevem - jeho tepelné vlnění je příjemné, zdravé, při správném spalování vznikají emise podobné jako při přirozených lesních požárech, se kterýma si Země poradí. Dřevo také patří k nejlevnějším druhům paliv.

Kolik kWh za rok ušetří instalace dvou vrstev slaměných balíků do střechy namísto jedné, kolik přidání na tloušťce pěnového skla v podlaze, instalace větrání s rekuperací, oken s trojsklem, míra těsnosti obálky budovy atp.?