Balíkování slaměných stěn

mezi stěnové stojky fošínkového skeletu

Na plocho anebo na hranku

Kladení balíků na plocho se obvykle používá při stavbě z nosné slámy, kdy je takto stěna stabilnější. Při použití balíků jako výplň dřevěného skeletu je častější kladení balíků "na hranku" - stěny nejsou tolik silné (šetří zastavěnou plochu, resp. dávají možnost při stejné zastavěné ploše větší plochy užitné a zároveň nejsou ostění oken příliš hluboká - nestíní tolik čili dávají při stejném rozměru oken o něco více světla).

Při kladení balíků do stěn na plocho váže hliněná omítka s konci stébel o něco lépe než při kladení balíků "na hranku" ale rozdíl není nijak podstatný. Má-li hlína dostatek jílu (aspoň třetinu, což nejsnáze poznáte tak, že prostě docela dobře lepí) lze jí poměrně snadno omítat slaměné balíky z kterékoli strany.

Ve směru podél stébel čili při kladení balíků na plocho, je tepelná vodivost o něco vyšší, to se ale na tepelném odporu (= tloušťka dělená vodivostí) více než dožene větší tloušťkou stěny. Anebo opačně: při kladení balíků na hranku je tloušťka tepelné izolace o něco menší, avšak díky nižší tepelné vodivosti kolmo na přavažující směr stébel, není tepelný odpor stěny nižší nijak zásadně. Drobné rozdíly v tepelném odporu obvodových stěn stejně nemají nijak zásadní vliv na celkové tepelné ztráty domu, které jsou dané součtem tepelných ztrát podlahou, střechou, okny a dveřmi, větráním a netěsnostmi v obálce budovy.

Kladení balíků na hranku
Kladení balíků na hranku
Kladení balíků na plocho
Kladení balíků na plocho


Délka balíků a rozteče stěnových stojek

Nejčastěji necháváme balíky nalisovat na průměrnou délku 70cm nebo 75cm. S kratšími balíky by rostla pracnost. Delší se obvykle nepodaří nalisovat dostatečně rovnoměrně, více se kroutí a jsou pro ruční práci taky už trochu těžké 

Šířka a výška balíku je vždy jednotná, daná rozměrem lisovací komory, ale délka se vždy pohybuje v určitém rozpětí. Průměrná délka balíků 70cm v praxi znamená, že cca 80% balíků bude v délce mezi 65-75cm, cca 10% bude delších a cca 10% bude kratších.

Při instalaci balíků do fošínkových stěnových skeletů není nutné podřizovat délky stěn nebo rozměry oken modulu balíku. Výhodnější než držet všechna stěnová pole (rozteč mezi stěnovými stojkami) v modulu přesně 70cm je dělit vzdálenost od rohu po okno (či mezi okny) celým číslem tak, aby vznikla pole s roztečemi mezi 60-80cm. Vznikají tak úseky se stejnými roztečemi, do kterých balíky sedí s menšími úpravami. Balíky je vhodné už při skládání z kamionu nebo vlečky třídit dle délky na dlouhé, střední a krátké. Orientační přehled o délkách naskladněných balíků umožní lepší rozvrhnutí práce "které balíky přijdou kam.."

Úprava tvaru a rozměrů balíků před instalací do stěn

Balíkům je vhodné trochu srovnat (zhranatit) kulatá čela (bříška). Balík si opřete jedním koncem o zem, zapřete se kolenem a potáhněte slámu rukou či kladivem s nosem odprostřed balíku (z bříška) ke kraji.

Balíky lze přikrátít či prodloužít snadno bez převazování či používání jehly (ta se používá jen při stavbě z nosné slámy - ve fošínkových skeletech nemá žádné opodstatnění).

Když je balík o trochu delší, přikrátí se vytrháním trochy slámy z čela, rukou či kladivem s nosem. Když je delší o moc, lze sundat provázky a odebrat kus, jaký je potřeba, balík se rozjíždí jen ve směru provázků, v druhých dvou směrech ne.

Když je balík krátký, dejte jeden celý a z druhého k němu přiložte kus (knihu) jak velký potřebujete (bez převazování) - mezi stěnové stojky tím přiloženým kusem napřed (špička do boty) a konec, kde je balík celý, nazujete pomocí plechu (pata). V tom směru, co byly provázky, pak balík drží mezi stěnovýma stojkama čili provázku nejsou po instalaci do stěny už potřebné. Chce to trochu šikovnosti a cviku, ale dá se to naučit za cca dvě hodiny.

Balíkování

Balíky zasuňte mezi stěnové stojky pomocí nazouvacího plechu cca 500x500x2mm podobně jako nohu do boty pomocí nazouvací lžíce. Vždycky tak o 2-3cm delší balík než je otvor. 

K zajištění balíků proti sesednutí anebo vyklopení ze stěn vlivem tíhy vlhké hliněné omítky dáváme na balíky shora laťky rozměru cca 20x25mm a to tak, že jeden člověk na laťku shora šlápne a druhý ji přivrutuje k vnitřní straně stěnové stojky. Laťka není potřeba v každé šáře, stačí dle citu, obvykle vynechávám první dvě až tři šáry a potom dávám průměrně do každé cca druhé. Balík drží ve stěně třením, tím že je mezi stěnové stojky vtlačen, po vtlačení mezi stěnové stojky nejsou provázky na balících už potřebné.

Rovinnost slaměných stěn

Pokud se vám balíky boulí mimo osu stěny, srovnáte je velkou dřevěnou palicí, v první fázi se boule může trochu vrátit - pruží. Až bude zabalíkovaný větší úsek, včetně latí, pak už třením drží.

Výhodné je stavět stěnu ze slaměných balíků už od začátku co nejrovněji. Srovnávání se provádí dřevěnou palicí. Pokud se vám srovnání palicí úplně dobře nepodaří, můžete největší boule seříznout elektrickou protiběžnou pilou ocaskou. Povrch slaměných stěn je vhodné sestřihnout plotostřihem a oprášit od volných kousků stébel, aby byl podklad co nejrovnější, s co nejmenším měrným povrchem, což usnadňuje omítání.