Vedení workshopu na Vaší stavbě

balíkování a provádění omítek z místní hlíny

kontakt: danielgrmela@slamak.info

Co můžete od takového workshopu očekávat?

Za pomocí cca 15ti dobrovolníků izolujeme střechu nebo podlahu slaměnými balíky nejčastěji za jeden den. Jeden víkend obvykle trvá balíkování obvodových stěn (cca 90% jednoho podlaží) a další víkend jejich omítnutí špricem a zároveň první jádrovou vrstvou omítky z místní hlíny (z jedné strany). 

Užíváme přitom legraci, seznamujeme se s podobně laděnými lidmi s přesahem do řady alternativních oborů. Zájemci o podobnou stavbu získávají praktické zkušenosti i všechny potřebné informace.

K zajištění naplnění workshopu účastníky pomáhám s organizací workshopu a s inzercí akce.

Na Vás je zajištění ubytování a jídla. Můžete vybírat příspěvek na lektorné, ubytování a stravu, musíte však počítat, že v takovém případě budou účastníci ochotní pracovat spíše méně a o to více se budou chtít učit a konzultovat.

Práce se slaměnými balíky

Asistuji při výběru a objednání balíků a přípravě staveniště. Přivezu potřebné nářadí a stroje. V případě potřeby je po ukončení workshopu ponechám zapůjčené k dokončení prací.

Před zahájením balíkování provedu revizi základů a tesařské konstrukce, případně navrhnu ve spolupráci se statikem doplnění nebo úpravy.

Ručím za kvalitu provedení slaměných izolací - pevnost, nízký prostup tepla, dosažení požadovaného tvaru (relativní rovinnost), vytvoření dobrého podkladu pro omítku bez následného sedání a doživotní trvanlivost (při dodržení doporučených materiálových skladeb všech konstrukcí, doporučené technologie provedení a zajištění běžné údržby domu).

Práce s hlínou

Provedu posouzení místní hlíny z hlediska vhodnosti použití pro stavbu a asistuji při přípravě staveniště. Přivezu potřebné nářadí a stroje. V případě potřeby je po ukončení worskhopu ponechám zapůjčené k dokončení prací.

Před zahájením omítání provedu revizi slaměných izolací. Ručím za kvalitu provedení omítek z místní hlíny - optimalizaci poměrů jednotlivých složek malty, pevné přilnutí k podkladu, povrchovou soudržnost, dosažení požadovaného tvaru (relativní rovinnost, rovnoměrnost obloučků a fabionů), řešení detailů z hlediska vzduchotěsnosti pro dosažení minimálních tepelných ztrát a dlouhodobou trvanlivost.

Cena

Vedení většího množství dobrovolníků se zajištěním odpovídající kvality odvedené práce s ohledem na navazující stavební souvislosti (technologické, konstrukční a tepelně technické) je dosti náročný pracovní úkon vyžadující dobrou přípravu před akcí a delší odpočinek po ní. 

Na každý workshop se mnou jezdí asistent, který vede účastníky při přípravě staveniště, nářadí a strojů, přípravě balíků a míchání směsí  - jde příkladem elánem, rychlostí a silou :) Já se tak mohu naplno věnovat stavbě samotné, stavebnímu dozoru, konzultacím, případně řešením atypických problémů. Spolu tak dokážeme zkoordinovat až 20 dobrovolníků při dodržení maximální kvality odvedených prací.

Cena za přípravu a vedení workshopu je 1100Kč/hod (pro stavebníky s projektem od nás 900Kč/hod) za nás oba + dopravné 9kč/km cesty z Ivanovic na Hané (resp. 11kč/km, pokud jedu s přívěsným vozíkem a stavebním výtahem nebo talířovou míchačkou). V ceně je také zapůjčení a servis nářadí a strojů po dobu trvání workshopu.

Při provedení partou řemeslníků anebo firmou jsou ceny za balíkování a provedení hliněných omítek 2 až 3 násobné oproti provedení stejných prací formou workshopu.

Zcela nejlevnější možností je zaučit se v práci se slámou a hlínou na workshopu u někoho jiného a vést si potom na své stavbě workshopy sám. Bývá tak však těžší sehnat dobrovolníky, práce jdou obvykle pomaleji a v nižší kvalitě než při vedení zkušenými lektory.

Obvyklý program workshopu je následující:

Pátek

15:00 Příjezd na stavbu, vyložení nářadí, revize základů a tesařské konstrukce, zkouška balíkování anebo rozmíchání hliněné směsi v nádrži

18:00 Příjezd účastníků, večeře

19:00 Seznamovací kolečko - co Vás sem přivádí, co očekáváte, jaký je Váš stavební záměr

20:00 Přednáška

21:00 Táborák, konzultace k projektům účastníků, diskuze

Sobota

8:00 Snídaně

9:00 Třídění balíků, úprava tvaru balíků, balíkování anebo příprava podkladu, míchání hliněných směsí, špric

12:00 Oběd

13:30 Balíkování anebo omítání hlínou, případně stavba hliněných příček

15:30 Svačina

16:30 Balíkování anebo omítání hlínou, případně stavba hliněných příček

18:00 Večeře

19:00 Přednáška

21:00 Táborák, konzultace k projektům účastníků, diskuze

Neděle

8:00 Snídaně

9:00 Balíkování anebo omítání exterieru hlínou hydrofobizovanou kravincem

12:00 Oběd

13:30 Balíkování anebo omítání exterieru hlínou hydrofobizovanou kravincem

15:30 Úklid

16:00 Zpětnovazebné kolečko - sdílení dojmů a zkušeností

17:00 Loučení a odjezd

Přednášky

Vlastnosti slámy jako stavebního materiálu

Makroklima, mikroklima, energetická náročnost, typy balíků, tepelně technické vlastnosti a vlhkost, požární riziko, škůdci, ceny.

Doba trvání cca 1 až 2 hodiny

Konstrukční systémy se slaměnými balíky v příkladech

Principy a fotky, nosná sláma z malých a z velkých balíků, hybridní systémy, lehké fošinkové skelety, masivní skelety, skelety z lepeného lamelového dřeva, zděné stavby s izolací z balíků - rekonstrukce a zateplení.

Doba trvání cca 1 až 2 hodiny

Zkušenosti ze slaměných staveb

Slaměné domy v česku statisticky - co se nejvíce povedlo a co ne. Jak šla stavba a jak se bydlí, jak dlouho stavěli a kolik prostavěli, čím topí a kolik protopí na základě dotazníků a fotodokumentací z více než 30ti slaměných domů v česku.

Doba trvání cca 1 až 2 hodiny

Nízkorozpočtová recyklace starého domku z vepřovic, v nový, slaměný, nízkoenergetický

Svépomocné provádění stavby, jak na to levně a zdravě, stavební řízení, hliněné podlahy, papežovi štuky, sálavá akumulační kamna, solární ohřev vody, jak topíme a kolik protopíme.

Doba trvání cca 1 až 2 hodiny

Bilance pořizovacích a provozních nákladů jednotlivých úsporných opatření pro pasivní dům

Návratnost investice při různých způsobech vytápění do přiteplení balíků další izolací, neprůvzdušnost obálky budovy, trojsklo vs. dvojsklo, rekuperace podstropní/centrální, dvě vrstvy balíků ve střeše.

Doba trvání cca 0,5 hodiny

Navrhování domů izolovaných slaměnými balíky 

Umístění a orientace na pozemku, optimalizace obálky budovy a výplní otvorů, energetická náročnost, základová půda, způsoby zakládání, konstrukce a materiálové skladby podlah, stěn a střech, možnosti vytápění a ohřevu teplé vody

Užití nepálené hlíny ve stavebnictví

Hliněné podlahy, stěny z nepálených cihel, hydrofobizace omítek pro venkovní použití, omítky z místní hlíny na slámu a jiné povrchy, vzorování směsí, finální a dekorativní omítky, svépomocný mramorový štuk.

Doba trvání cca 0,75 hodiny