Hliněné omítky na zděném domě v Nížkovicích

přiložte ruku k dílu při výrobě omítek z místní hlíny s vedením Dana Grmely

  • Jak z hlíny z výkopu anebo starých vepřovic připravit všechny vrstvy omítek?
  • Od přípravy stěny a základní směsi, přes srovnání a hrubé omítky až po omítky finální?
  • Možnost konzultací Vašich slaměných novostaveb či hliněných rekonstrukcí (fotky, skicy, projekty s sebou).
  • Možnost vyzkoušet vzorky z hlíny z místa Vaší stavby (hlínu v kýbli s sebou).
  • Guláš (od Honzovi maminky) a pivo 10° ;-) 

Začínáme každou květnovou sobotu v 9:00. Končíme v neděli v pozdním odpoledni dle zájmu a potřeb zúčastněných.

Zájemci se prosím hlaste Honzovi na email jan.sekanina@email.cz nebo na tel. 608 771 742.