Projektové práce


 • individuální projekty novostaveb a rekonstrukcí
 • typové projekty, vzorová řešení, asistence projektantům z jiných týmů
 • nízkoenergetický nebo pasivní standard
 • 14 let zkušeností z přírodních staveb
 • stavební biologie a feng-šuej
 • sálavá akumulační kamna, solární a fotovoltaické systémy, využití dešťové vody
 • výkresy tesařských konstrukcí, popisy spojů, výkresy detailů
 • výpisy řeziva, výkazy výměr
 • vyřízení dotací Zelená úsporám pro novostavby i rekonstrukce

Ceny a termíny individuálních projektových prací

 • Rozdíl v ceně dobrého a špatného projektu činí cca 5% z ceny stavby.
 • Investice do dobrého projektu se při realizaci i při provozu zhodnotí několikanásobně. 
 • Při porovnání cen projektových prací vycházejte z položkových nabídek, ukázek rozsahu a hloubky zpracování jednotlivých příloh a referencí z realizovaných staveb.

Naše ceny

Pro středně velký rodinný dům v nízkoenergetickém standardu, 4+1, cca 120m2 užitné plochy platí orientačně:

 • Architektonická studie, projekt k povolení a provedení celkem cca 330tis. Kč a 3+3+3 měsíce

z toho:

 • Architektonická studie cca 70 tis. Kč a 3 měsíce
 • Projekt k povolení a provedení dohromady cca 260tis. Kč3+3 měsíce

nebo:

 • Projekt pouze pro povolení "běžný" samostatně cca 160tis. Kč a 3 měsíce

nebo:

 • Projekt pro povolení "s přesahem" samostatně cca 240tis. Kč a 4,5 měsíce

nebo:

 • Prováděcí projekt samostatně cca 240tis. Kč 3 měsíce

Při objednání obou částí projektu (povolení i provedení) a podle studie od Ing. arch. Radka Hály nebo některého z dalších našich architektů (vč. těch uvedených jako externí) platí výhodnější výše uvedené ceny. Při zpracování projektů dle studií od "cizích" architektů mohou být ceny o cca 10-30% vyšší. 

Závaznou nabídku cen a termínů vyhotovím až na základě dokončené arch. studie a s kompletními podklady 1-14 dle postupu: Zde>

Konkrétní nabídková cena se od ceny orientační může dle složitosti zadání i výrazně lišit.

Vysvětlivky

Architektonickou studii potřebujete vždy = někdo musí nějak definovat rozměry, geometrii, dispozice, osazení na pozemku, oslunění a stínění atd. Využití služeb dobrého architekta není povinné, je ale výhodné. Studie je nejméně nákladnou částí celého procesu stavby, ale celkový výsledek ovlivňuje po všech stránkách nejvíc.

Projekt pro stavební řízení (ohlášení nebo povolení) potřebujete v souladu s platnou legislativou vždy. (Neoficiálně téměř vždy - pokud nestavíte někde kam nikdo nevidí ani nechodí, mezi dobrými sousedy a zároveň namísto staré stavby k odstranění, kterou nová stavba obdobné geomerie nahradí). 

Rozsah dokumentace pro povolení vs ohlášení je obdobný, jiné jsou jen dotčené orgány (u povolení je jich víc) a lhůty k vyjádření (u povolení delší). Pro rodinný dům jde nově, i při jakékoli velikosti, vždy o ohlášení.

Prováděcí projekt není povinný, provádějící řemeslníci si i bez něj sami nějak poradí, obvykle však vidí jen jeden svůj obor a řeší pouze několik málo souvislostí, což nakonec stavbu prodraží, roste pracnost a riziko stavebních chyb (statika, vlhkost, požární bezpečnost, tepelné ztráty, deformace nebo pohyby...).

Projekt k povolení "s přesahem" je promyšlen tak, aby dle něj bylo možné i stavět, i když neobsahuje všechny podrobnosti jako prováděcí projekt (výpis řeziva a materiálů pro základy vč. výpisu výstuží, pohledy na tesařské konstrukce, popisy spojů, výkresy detailů). 

Projekt k povolení "běžný" obsahuje pouze povinné přílohy v minimálním rozsahu daném povinně stavebním zákonem a vyhláškou o dokumentaci staveb tak, aby byla stavba legálně umístěna a ohlášena nebo povolena.

Vzorová řešení a typové projekty

Naše hotové projekty lze využít jako vzorové anebo typové.

 • Kompletní vzorový nebo typový projekt pro povolení a provedení stavby za 30tis. Kč bez úprav v elektronické podobě ihned. 
 • V ceně jsou všechny zdrojové soubory + vzory přípravy na tisk v pdf pouze "tak jak jsou"
 • Osazení do situace + úpravy dispoziční a konstrukční dle rozsahu individuálně + autorizace a tisk dle cenové nabídky individuálně.
 • Jednotlivé výkresy, technické zprávy apod. za 500 Kč/kus

Asistence projektantům z jiných týmů  

Chcete si projekt zpracovat sami dle hotových vzorů s vedením, revizí a autorizací Vašeho projektu od nás a případně si nechat zpracovat jen ty části, které sami nezvládnete?

 • 30tis. Kč za vzory všech příloh potřebných k povolení a provedení stavby + postup v bodech
 • 1.800 Kč/hod za konzultace + vedení projektu
 • 6tis. Kč za průkaz energetické náročnosti 
 • 6tis. Kč za požární zprávu
 • 30tis. Kč za statiku
 • 10tis. Kč za revizi 
 • 5tis. Kč za autorizaci projektu

Individuálně:

 • vedení stavby a stavební dozor
 • statika, výkresy konstrukce, řešení spojů
 • výkaz výměr, výpis řeziva, rozpočet
 • tepelné ztráty, optimalizace pasivního domu v PHPP
 • vytápění, větrání, zdravotechnika
 • posudky pro zelenou úsporám