Ochrana soukromí

Portál Slamák.info důsledně ctí vaše právo na soukromí. Proto zůstanou zachovány v tajnosti veškeré vaše soukromé osobní a kontaktní údaje, korespondence i jiné dokumenty. Bez vašeho svolení nebudou nikdy tyto informace poskytovány třetím stranám, jako např. různým agenturám, rozesilatelům reklamy apod.

Přístup k databázi osobních záznamů má pouze provozovatel tohoto portálu Ing. Daniel Grmela a správce webu, facebooku a newsletterů Ing. Jakub Belko. 

Zároveň byla a jsou činěna veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, aby se k těmto datům nedostaly nepovolané osoby.