Program:

15:30 - 15:50 EXKURZE po hliněných dílech na FA - steppe oven a hliněné dekorace sraz účastníků na dvoře FA 

16:00 - 16:15 Úvodní slovo za organizátory; krátké info o stavu hlínařského oboru v ČR Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. 

16:15 - 16:30 Hlína v dřevostavbách Ing. arch. Mojmír Hudec 

16:30 - 16:45 Vybrané realizace staveb s hlínou Bohdan Nebesař 

16:45 - 17:00 Dekorace v hliněných omítkách Ondřej Netík 

17:00 - 17:15 Jíly v přírodní kosmetice Ing. Hana Zuchnická 

17:15 - 17:30 Výtvarná díla z keramiky v české architektuře a veřejném prostoru Hana Novotná, Ph.D., M.A. 

17:30 - 17:45 PŘESTÁVKA 

17:45 - 18:00 Certifikované kurzy hliněného stavění (ECVET, MŠMT) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. 

18:00 - 18:15 Marocký štuk - Tadelakt, realizace Ing.arch. Markéta Petrová, Marek Vojtěch 

18:15 - 18:45 Vady hliněných omítek vs. nekvalitní řemeslná práce Martin Papež 

18:45 - 19:00 Hliněné materiály a realizace Markéta Vlčková 

19:00 - 19:15 Hlína ve slaměných domech Ing. Daniel Grmela 

19:15 - 19:30 ZÁVĚR/DISKUSE

Kontakt na organizátora: Ing. Zdeněk Vejpustek Ph.D. - předseda sdružení hliněného stavitelství: zdenek@wavestructuraldesign.com, www.hlina.info