Hliněné sdílení 2017

Pátek 3. 11. 2017, 16:00 - 19:00, Fakulta architektury, Brno

Pásmo přednášek s promítáním a besedou s doc. Žabičkovou, Zdeňkem Vejpustkem, Martinem Papežem, Katkou Šmardovou, Mojmírem Hudcem, Ondrou Netíkem, Alešem Dorazilem aj. pořádá Sdružení hliněného stavitelství a FA Brno