Slaměný dům v Hostišové

  • Místo stavby: Hostišová u Zlína
  • Náklady na stavbu: 1, 35 mil Kč
  • Zahájení a dokončení stavby: 6/2008 - 9/2011 + 2 roky dolaďování
  • Vytápění: Krbem - spíše měkké dřevo cca 4 - 5 kubíků
  • Co se při stavbě nejvíce povedlo: design domu a uspořádání místností, mozaiky, krb, vyřezávané sloupy, přirozený rozvod tepla bez trubek
  • Co se při stavbě nepovedlo: vápenná venkovní omítka na hliněném podkladě

  • Otevřené dveře: Přihlášení prosím na email stav.baobaby@gmail.com
    Cena za návštěvu je 400Kč/hod.