Slaměný dům v Huslích

  • Místo stavby: Husle
  • Orientační náklady: stavba svépomocí 1,9 mil Kč, stavba na klíč od 3,8 mil Kč (+příslušenství)
  • Užitná plocha: 1.NP - 65,5 m2, 2.NP - 42,4 m2 nad 1,3 m výšky, celkem 108 m2
  • Měrná potřeba tepla na vytápění: cca 60 kWh.m2/rok
  • Náklady na vytápění a ohřev teplé vody: cca 10 tis. Kč/rok

  • Studie: Hela Chvílová (2011)
  • Projekt: Ludvík Trnka, Dan Grmela, Lukáš Hejný (2011)
  • Realizace: Honza a Verča Bílkovi, Hynek Šalplachta a přátelé (od r. 2012)