Slaměný dům v Huslích

  • Místo stavby: obec Husle
  • Studie: Hela Chvílová (2011)
  • Projekt: Ludvík Trnka, Dan Grmela, Lukáš Hejný (2011)
  • Realizace: Honza a Verča Bílkovi, Hynek Šalplachta a přátelé (od r. 2012)
  • Užitná plocha: 124 m2
  • Celkové náklady na stavbu: cca2,1 mil. Kč
  • Měrná potřeba tepla na vytápění: cca 60 kWh.m2/rok
  • Náklady na vytápění a ohřev teplé vody: cca 10 tis. Kč/rok