Ing. Daniel Grmela

Autorizovaný stavební inženýr a odborný poradce pro nízkoenergetické a pasivní domy z přírodních materiálů. Specializace na domy ze slaměných balíků. Člen ČKAIT. Projekční, lektorská a publikační činnost. 

Email: danielgrmela@slamak.info

Adresa bydliště: Lopeník 127, 687 67

Profesní životopis

  • od 2017 - jednatel firmy Slaměné stavby, spol. s r.o. , pravidelný člen poroty v soutěži Dřevěná stavba roku Nadace dřevo pro život 

  • od 2014 - vedoucí projekce ve volném sdružení nezávislých profesionálů Slamák.info,  pravidelný přednášející na konferencích přírodních staveb

  • 2009 - 2013 - projektant ve sdružení Slamák.info, garant a lektor grantových projektů Baobaby z.s., ekologického institutu Veronica, hnutí Brontosaurus a Českého svazu ochránců přírody

  • od 2009 - lektor workshopů na slaměných stavbách, izolace z balíků slámy a omítky z místní hlíny

  • 2008 - projektant v ateliéru celostní architektury ARC, akad. arch. Oldřicha Hozmana - geomancie a feng-šuej

  • 2007 - 2012 řešitel a spoluřešitel několika grantových projektů v rámci doktorského studia na téma Využití přírodních a recyklovatelných materiálů ve stavbách se zaměřením na výzkum šíření tepla a vlhkosti v konstrukcích ze slaměných balíků na FAST VUT v Brně

  • 2007 - 2009 - praxe na stavbách slaměných domů

  • od 2007 - absolvent workshopů a kurzů pod vedením Ing. Jakuba Wihana, Barbary Jones, Toma Rijvena, Prof. Dr. Ing. Gernota Minkeho, Doc. Ing. Ivany Žabičkové CSc. a dalších

  • 2006 - projektant ve firmě Quantum Vyškov
  • 2005 - studium oboru Pozemní stavby a architektura na FAST VŠB TU Ostrava ukončeno diplomovou prací na téma Vytápění a ohřev vody pro nízkoenergetický dům s oceněním děkana fakulty za nejlepší práci v ročníku