Ing. Lukáš Hejný, PhD.

Autorizovaný požární technik. Zpracoval požárně technické řešení k povolení stavby již na více než 50 slaměných domů. 

Přestože jde o hořlavý materiál, s nesprávně implementovanými požárně technickými parametry a výsledky měření do platných ČSN, s každou stavbou si zatím úspěšně poradil, všechny připomínky krajských hasičských sborů zodpověděl a naše řešení vždy obhájil, bez nutnosti jakkoli upravovat stavební část projektu. Lukáš je borec!  ;-)

email: hejnyl@seznam.cz

telefon: +420 777 808 612