Co na to myši?

29.11.2020

Myši hledají potravu, teplo a úkryt. Ve slaměném domě je mohou najít obdobně jako v domě z jiných materiálů, ale samotnou slámu myši nejedí. 

Mohou se vyskytovat ve stohu se slámou nebo v rozestavěné stavbě a hledat nevymlácená zrnka obilí, avšak ze zkušeností z několika stovek slaměných staveb v česku i ve světě bezpečně víme, že ve slaměných domech myši nepobývají o nic více, než v domech z jakýchkoli jiných materiálů.

Občas nám myši nebo potkani způsobí problém při skladování slámy ve stohu tím, že při hledání zrn přehryžou některé provázky a část balíků pak musíme znovu převázat. Osvědčenou strategií je držet si na pozemku kočku.