Jak je to s hořlavostí slaměných stěn?

29.11.2020

Po světě existují desítky testů hořlavosti slaměných stěn a všechny vycházejí příznivě. Slaměné stěny chráněné omítkou vykazují ohnivzdornost 60 - 240 minut. Ohnivzdornost udává, jak dlouho je stěna při silném požáru schopna plnit svoji funkci (nosnou anebo dělící).

Obytné stavby se nenavrhují tak, aby v žádném případě nemohli hořet, ale tak, aby bylo dostatek času při požáru utéct a stavbu uhasit. Požadavek českých norem je 15min na jedno podlaží. Certifikovaná požární zkušebna Pavuz (ČR) provedla test ohnivzdornosti slaměných stěn s výsledkem 60min pro slámu jako výplň dřevěného skeletu a 90min pro nosnou slámu.

Německá organizace FASBA provedla test dle evropské normy EN 1365-1 a potvrdila pro slaměnou stěnu z balíků položených na šířku o tl. 46cm s oboustrannou hliněnou omítkou tl. 3cm požární odolnost F90 (90 minut) a hořlavost B2 (normálně hořlavé). Do stejné kategorie spadá masivní dřevo.

Jakmile je z balíků postavena stěna a je omítnuta, není v ní dost vzduchu k okysličení plamene. Její zapálení již není tak snadné. Je to jako pokusit se spálit telefonní seznam. Jednotlivé stánky vzplanou snadno, ale celá kniha poměrně obtížně. Požární riziko představuje zejména roztroušená volná sláma při stavbě. Na stavbě by se proto nemělo manipulovat s otevřeným ohněm a měl by být při ruce hasicí přístroj.