Jemné finální omítky

13.07.2019

Jak na jemné finální omítky z místní hlíny.

Proč finální omítky z místní hlíny

Jemné omítky z místní hlíny jsou tím nejlevnějším (při svépomocném provedení - místní hlína je zdarma, cena písku z pískovny či stavebnin je cca 100-200kč za tunu) a zároveň nejekologičtějším (nízká zabudovaná energie a obvykle nejkratší vzdálenost k dopravě materiálu) způsobem finální úpravy povrchů. Výhodami jsou vysoká estetická hodnota, příznivé elektroiontové a mikrobakteriální klima (vnitřní prostředí budovy je vitální), požární ochrana omítnutých konstrukcí a regulace vzdušné vlhkosti (eliminace plísní, v koupelně s hliněnými omítkami přímo na slámě či jiných difuzních konstrukcích se zrcadlo ani okno téměř nerosí).

Přesívání surovin

Místní hlínu i písek můžete přesít na běženém zednickém sítě 50x50cm v dřevěném rámu, s okem 1mm, jaké mají v téměř každých stavebninách. Písek za sucha vodorovnými pohyby (po latích na kolečku anebo na vibračním sítě natočením motoru jeho osou do svislé polohy tzn. že síto se pohybuje horizontáně), místní hlínu ve formě řídké kaše svislým poklepáváním (ručně na latích do koleček anebo na vibračním sítě natočením motoru jeho osou do vodorovné polohy tzn. že síto poskakuje vertikálně - pokud poskakuje až příliš "neukázněně", dejte osu motoru šikmo..). Přesívání zcela nutné není, záleží na tom, jakou tloušťku budete provádět, jak jemnou strukturu požadujete a jakou hlínu a písek máte k dispozici.

Vhodné podklady pro finální omítky z místní hlíny

Jemnou finální hliněnou omítku můžete provést na suchou hrubou hliněnou omítku, ať už je na slaměných balících, rákosovém pletivu (např. na deskách OSB) nebo cihlovém zdivu. Je-li podklad rovný, např. jako přesné pórobetonové zdivo (např. Ytong), rozfilcované stavební lepidlo s perlinkou (např. na deskách OSB se speciální přilnavostní penetrací) nebo dřevovláknité desky (hobra), můžete jemnou finální omítku provést rovnou na tento podklad.