Jak se staví dům ze slaměných balíků, jaké existují konstrukční systémy?

29.11.2020

Nosná sláma, Skeletový sytém, Hybridní systém nebo Stěnový systém pro slaměný dům?

Nosná sláma - tíhu stropů a střechy nesou slaměné balíky samy.

Skeletový systém - tíhu stropů a střechy nese dřevěný (nebo jiný) skelet. Skelet může stát mimo slaměnou stěnu (venku či uvnitř), anebo můžou být balíky do skeletu integrovány. Skelet sám o sobě zajišťuje také prostorovou tuhost stavby.

Hybridní systém - tíhu stropů a střechy nese částečně subtilní dřevěný skelet, částečně samy balíky. Skelet s balíky staticky spolupůsobí. Balíky brání vybočení subtilních sloupků skeletu ve vzpěru a zavětrovávají stavbu, tedy zajišťují její prostorovou tuhost.

Stěnový systém - nosná zeď z cihel nebo tvárnic je kontaktně izolovaná balíky slámy (vhodné zejm. pro zateplení stávajících objektů).