Je možné na dům ze slámy získat hypotéku a pojištění?

29.11.2020

Slaměnou stavbou je možné ručit za hypotéční úvěr stejným způsobem jako stavbou z jiných materiálů a stejně tak dobře je možné ji také pojistit.

Osobně dávám přednost stavbě bez hypotéky. Menšímu a skromnějšímu domku a pomalé stavbě, která umožňuje stavět i z menších úspor a z aktuálních příjmů. Vychytávat různé akce, slevy, materiál z inzerátů a bez faktur, pomoc přátel, studentů, organizaci workshopů. Potřebu rychle bydlet bych raději řešil párem maringotek (na zimu obskládaných balíky). Umožní to v místě stavby hned bydlet, založit zahrady, celkově snížit životní náklady a zpomalit životní rytmus.

Pokud bych si někdy musel půjčit peníze, tak raději na rozvoj podnikání (např. zvyšování svých dovedností vzděláváním anebo nákup lepšího vybavení), což umožňuje rychleji zvyšovat příjem, půjčku z něj snadněji splácet a teprve z něj zvyšovat míru luxusu uspokojováním základních životních potřeb (jako je bydlení) tak, jak si aktuálně můžu dovolit.

Při dostatečně vysokém příjmu a malých životních nákladech vznikají rezervy, které je možné použít jako pojištění, což je výhodnější než pojištění pojišťovnou, protože poměr výše pojistného k pojistnému plnění je vždy nepoměrně větší než pravděpodobnost pojistné události. Pojištění je z principu vždy výhodnější pro pojišťovnu než pro pojištěnce.

Líbilo by se mi být účastníkem pojišťovny obecní anebo komunitní - nést společně a rozdělit se, rozmělnit, případnou "nepřízeň osudu". Být za dobře se sousedy, mít dobré kamarády a širokou rodinu je tím nejlepším pojištěním. Jinak se stejně není možné proti životu pojistit, je lepší přijímat, co přináší. V případě nouze u nás vedle sousedské solidarity také dobře fungují charity.

V případě mírných potíží vás ostatní nechají, ať si je řešíte sami, ale v případě opravdu vážných potíží se vždy najde spousta lidských (i jiných) bytostí, ochotných vám pomoci, pokud to dovolíte. Solidaritu máme v sobě hluboko zakódovanou jako podmínku přežití našeho druhu. Jsem si tím zcela jistý a několikrát v životě jsem se o tom přesvědčil.

Pokud svět zažije takový průšvih, že vám lidé v okolí nebudou moci pomoci, tak v takovém případě vám stejně nepomůže ani pojišťovna. Osobně si žádné pojištění, vyjma těch ze zákona povinných (sociální, zdravotní a povinné ručení), neplatím.