Návštěvnické centrum - Rájec

20.02.2023

"Polidštění" a nové návštěvnické centrum pro firmu Kofola v Rájecké Lesné. Zapojení stávajícího necitlivého průmyslového areálu do přírodního prostředí a přiblížení místní komunitě.

Nové návštěvnické centrum s prohlídkou výroby. Humanizace výrobní haly, pěstování a úprava bylin (čaje Leros), čajovna, dvorek se zahradou, koupací jezírko, nový vystup, parkoviště s propustnými povrchy a stromy, drobné "gerilové" zásahy uvnitř areálu

Prezentace udržitelných technologií v praxi, přírodní materiály, přirozený koloběh a recyklace vody,