Nová Zelená Úsporám

12.07.2019

Novostavby

Dům izolovaný slaměnými balíky je možné optimalizovat do energeticky pasivního standartu a mít tak možnost získat dotaci z programu Zelená úsporám v oblasti podpory B.1 - 300 tis. pro novostavbu RD s velmi nízkou energetickou náročností nebo B.2 - 450 tis. pro novostavbu RD s velmi nízkou energetickou náročností a využitím obnovitelných zdrojů energie. 
U novostaveb je potřeba mít nucené větrání s rekuperací tepla a splnit požadavky na vzduchotěsnost objektu. Nelze provádět pouze svépomocí. 

Současně lze získat podporu D.3 - 35 tis. na zpracování odborného energetického posudku a měření průvzdušnosti obálky domu.

Rekonstrukce

Dotace ze zelené úsporám pro rekonstrukce je vedením SFŽP závazně písemně posvěcené i pro zateplení balíky!

U rekonstrukci je skvělé to, že lze dotovat i pouhé zatepleni balíky separé... (bez oken, bez větrání, bez vytápěcího systému atp...) jen je třeba nasbírat patřičný počet faktur (nejlépe min. polovinu dotace počítaných od plochy - dotace je pak menší z těchto dvou částek), mít autorizovaný dozor a vázanou stavební živnost pro provedení (ale staci např. i zednická...)

Dotace od zateplené plochy dle míry zateplení (pro vyšší třídy je zapotřebí kombinace opatření ...) 

Lze kombinovat i s dalšími kategoriemi dotací (na solární systém, na vzduchotechniku, na nový zdroj tepla). 

Stačí k tomu jakákoli živnost pro stavební práce... viz mailová korespondence níže.


Dobrý den, pane Grmelo,

na základě konzultace s kolegy z metodiky lze předat následující informace:

  • Je možné navrhnout i zateplení pomocí slámy, pokud se stává trvalou součástí konstrukce. Prokázání hodnoty tepelné vodivosti pomocí citovaného dokumentu budeme nyní akceptovat, výhledově předpokládáme formální zařazení slámy přímo do seznamu SVT.
  • Zateplování stávajících staveb (tedy oblast podpory A) nelze provádět svépomocí - faktury lze přijmout od "dodavatelů" (práce mají být provedeny dodavatelsky, viz text Závazných pokanů) a pak tedy zařadit mezi způsobilé výdaje (dodavatel musí mít příslušné živnostenské oprávnění - např. zednictví).
  • Nákup materiálu přímo žadatelem - stavebníkem je možno fakturovat a dokládat i samostatně.
  • Jako držitel živnosti "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" můžete stavební práce fakturovat také, ale pak nemůžete zároveň nad touto stavbou vykonávat odborný technický dozor pro NZÚ (střet zájmů).

S pozdravem a přáním pěkného dne

Jana Tlustá

Ing. Jana Tlustá
vedoucí oddělení
Call centrum
Web www.novazelenausporam.cz
Zelená linka 800 260 500 


Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel.: +420 267 994 425, fax: +420 272 936 597
jana.tlusta@sfzp.cz, www.sfzp.cz

Dobrý den,

pokud stačí prokázání tepelné vodivosti izolace z balíků, obdobně jako jsme ji pro izolace z balíků prokazovali pro novostavby v pasivním standartu německým tepelně-technickým předpisem pro slaměné izolace v příloze, tak to bychom měli. Bylo by poněkud zvláštní jej pro novostavby uznávat a pro rekonstrukce nikoli.

Pokud byl dosud uznán na 4 našich stavbách (v těch případech tedy svépomocných dle našich projektů) a několika dalších obdobných stavbách našich kolegů, pak tedy bude uznán i pro rekonstrukci?

Jako držitel vázané živnosti "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" kryté autorizací v oboru tedy zřejmě můžu jako dodavatel izolaci montovat a fakturovat a faktury budou jako náklady uznány, ano?

Školení a kurzů montáží slaměných izolací a omítání na slámu jsem absolvoval řadu pod vedením evropských i světových špiček v oboru a sám obdobná školení v tuzemsku lektoruji, ale certifikáty k tomu neprovozujeme, i když moje kurzy byly zařazeny např. i do systému vzdělávání ČKAIT. Certifikáty by však, pokud tomu dobře rozumím, neměly být podmínkou, je to tak?

Faktury od výrobků a materiálů jako jsou dřevo, spojovací prostředky, vápno, balíky apod. můžou investoři od dodavatelů výrobků a materiálů přijmout přímo anebo by i ty musely projít přeze mně, jako dodavatele izolací a fasády? (Nejsem plátcem DPH čili faktury od nakoupených materiálů a výrobků bych si nemohl ze základu pro výpočet daně odečíst, jinak se zabývám hlavně projektováním a lektorováním kurzů čili musel bych se asi plátcem DPH jen kvůli této jedné akci stát.)

Děkuji a zdravím!

Daniel Grmela

--

Ing. Daniel Grmela
poradenství a projekty slaměných domů
www.slamak.info

Dobrý den, pane Grmelo,

bohužel, není to tak jednoduché. U zateplování (oblast podpory A) je nadále povinností žadatele, aby zateplení že použité výrobky musí splňovat požadované standardy (nutné prokázání vlastností výrobků) a dále, že práce/montáž budou prováděny dodavatelsky odbornými firmami/živnostníky (také zde nutno u neregistrovaných firem prokázat odbornost - živnostenské oprávnění a případně certifikáty k zaškolení na konkrétní technologie). Více viz web www.novazelenausporam.cz a zde zveřejněné podmínky programu, primárně v textu Závazných pokynů.

V případě dalších dotazů k podmínkám OPŽP můžete využít tuto e-mailovou adresu či nás můžete kontaktovat na Zelené lince 800 260 500.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Jana Tlustá

Ing. Jana Tlustá
vedoucí oddělení
Call centrum Zelená úsporám
Web www.zelenausporam.cz
Zelená linka 800 260 500 


Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel.: +420 267 994 425, fax: +420 272 936 597
jana.tlusta@sfzp.cz, www.sfzp.cz