Optimální načasování slaměné stavby

08.08.2019

S ohledem na dobu žní a těžbu zimního dřeva
Ing. Daniel Grmela, www.slamak.info 

Všechny přípravné práce i samotnou realizaci je vhodné časově plánovat tak, abychom mohli v lednu koupit v zimě těžené dřevo, z jara začít stavět a v srpnu pořídit slaměné balíky bez skladování z pole rovnou na stavbu:

Květen/červen/červenec - Máj je lásky čas, čas vhodný zamilovat se do své vize, svého architekta a začít přetavovat v podobě architektonické studie svou vizi v záměr.

Srpen - by měla být studie hotová a bylo by nejlepší zahájit práce na projektu k povolení. Je dobré již nyní předběžně rezervovat kapacitu dodavatelů slaměných balíků (v tuto chvíli zrovna balíkují a mají k dispozici balíky na ukázku a změření a zvážení pro účely projektu), 1).

Září/Říjen - vyřídit souhlasná stanoviska správců sítí, sousedů a dotčených orgánů. Předběžně poptat řemeslníky na příští rok. 

(Aktualizace 8.2. 2018: V tuto chvíli je u nás čekací doba před zahájením prací na projektech k povolení a provedení 4 měsíce po dokončení arch. studie a kompletaci podkladů 1 - 14 dle postupu: Zde> 

V případě zájmu o projekt od nás je tedy zapotřebí arch. studii řešit ještě o půl roku dříve, než výše uvádím.)

Listopad - mít projekt k povolení hotový, podat si jej na stavební úřad a začít pracovat na projektu k provedení. 

Prosinec/Leden/Únor - obdržet stavební povolení (2 měsíce rezervy na případné zádrhely). Dokončit projekt k provedení včetně výpisu řeziva a rozpočtu (také slepého rozpočtu pro poptávky). Koupit řezivo ze dřeva ze zimní těžby. Rozesílat poptávky, vyhodnocovat nabídky, vybrat výrobce, materiály a dodavatele.

Březen/Duben/Květen - zařízení staveniště, terénní úpravy, výkopy, přípojky, základy.

Červen/červenec - stavba tesařské konstrukce. Ověřujeme dodávku balíků, snažíme se zamluvit si balíky co nejdříve po zahájení žní (+ mít nějaký aspoň jeden další zdroj do rezervy, byť třeba z větší dálky).

Srpen - balíkujeme prve střechu, následuje střešní krytina, pak balíkování stěn, případně podlahy.

Září - hrubé vnitřní omítky, příčky, 2).

Říjen - výplně otvorů (okna a dveře), fasáda, kamna, vytápění, 3).

Listopad - větrání, rozvody vnitřních sítí.

Prosinec - finální vnitřní omítky.

Leden/Únor/Březen - truhlářské výrobky, finální podlahy, obklady, nátěry.

Pozor: Uvedený harmonogram se obvykle podaří dodržet při vedení stavby dobrým stavbyvedoucím a realizaci partou zkušených řemeslníků. Při svépomocném způsobu bývá často doba výstavby delší. Více>

Poznámky:

1) Jan Marton v knize Stavby ze slaměných balíků uvádí, že se balíky před instalaci do stavby musí nechat rok sušit, ale mým zkušenostem a měřením vlhkosti balíků před instalací a ve slaměných konstrukcích hotových staveb to neodpovídá. Zda se tam vloží po sklizni či rok skladované je z hlediska vlhkosti v dlouhodobějším měřítku jedno.

Osobně pořizuji balíky až v rok stavby, protože každá manipulace s nimi je dost pracná. Také může být větší počet kusů, kterým přehryžou provázky myši anebo při skladování pod plachtou, když uletí, větší část zmokne. Špatné zaplachtování je u svépomocných staveb časté.

Naproti tomu zmoknutí slámy v řádcích na strništi těsně po žních nevadí. Sláma neleží úplně na zemi, vítr ji zespoda podfukuje a několik slunných dní ji před balíkováním vysuší. Důležité je odebrat balíky z pole co nejdříve, nejlépe v červenci či nejpozději v první půli sprna. Problém může být až na konci sprna a v září. 

2) Nedoporučuji protáhnout práce s hrubými omítkami do zimních měsíců, rostou potom náklady a pracnost s vysoušením (topení, větrání, případně odvlhčovač + efektivní mikroorganismy proti plísním).

3) Teprve po osazení výplní otvorů je možné pomocí hrubé omítky dotvarovat špalety. I tak doporučuji provést prve hrubé omítky, byť s vynecháním části špalet a pak teprve osadit okna a dveře. Chrání se tak proti poškození pískem anebo vlhkostí a hrubé omítky tak také rychleji schnou (pokud se neprotáhnou do zimy, kdy je potřeba na noc zavírat a topit).

Naproti tomu schnutí finálních omítek je již mnohem rychlejší. Ty lze provádět i v zimě. Silný suchý hliněný podklad díky své velké sorbci už rychle vysuší tenké omítky na povrchu.