Těžká akumulační kamna

13.07.2019

Sálavá akumulační kamna - moderní verze tradičních topidel.

Jaký je rozdíl mezi krbem a akumulačnímu kamny?

Krb, resp. krbová vložka ohřívá vzduch, který následně vytápí obytný prostor. Jedná se tedy o vytápění teplým vzduchem. Akumulační kamma vytápí obytný prostor sáláním ohřáté plochy. Z hlediska konstrukce se kamna dělí na lehkou, polotěžkou a těžkou. Rozdíl je v množství akum. materiálu. Při potřebném výkonu kamen pro vytopení daného prostoru musí být lehká konstrukce vyhřátá na vyšší teplotu (90-120 st.), polotěžká do 90 st. a těžká kolem 50 st. Celsia. Výhodá těžších kamen oproti lehkým spočívá v množství naakumulované energie, takže cyklus přikládání se prodlužuje : u lehkých kamen je cyklus přikládání po 2-3 hod., u polotěžkých po 6-8 hod a u těžkých se počítá po 12-24 hod.

Je ohnište u krbu stejné jako u kamen?

Jak je uvedeno výše krb obsahuje krbovou vložku, která je většinou přímo propojená s komínem, přičemž se ohřívá vzduch, který proudí kolem krbové vložky. Ohniště akum. kamen má narozdíl od krbové vložky za úkol neohřívat vzduch, ale akumulační materiál. Tepelnou energii akumulačnímu materiálu předává ohniště a tahový systém, který je spojnicí mezi ohništěm a komínem. Potřebný výkon kamen určuje konstrukce a velikost ohniště, délka tahových systémů a množství akumulačního materiálu. Ohniště kamen, na rozdíl od krbu, neobsahuje rošt, označujeme ho tedy jako ohniště bezroštové. Proč ohniště bez roštu? Princip je jednoduchý - po rozpadutí dřeva plamenem se uzavře přístup vzduchu, takže naakumulovaná energie se neochlazuje vst. vzduchem. Každého zákazníka překvapí fakt, že popel se za těchto okolností vynáší 3x až 4x za celou sezónu tj. asi za 6 měsíců při každodenním provozu!

Je možno zakomponovat do kamen i teplovodní výměník?

Teoreticky je to možné, ale tuto variantu nedoporučuji. Z několika důvodů - teplovodní výměník ochlazuje kamna a tím se zvyšuje četnost přikládání. Výhoda akumulačních kamen se tímto potlačuje. Pravděpodobnost případných oprav se zvyšuje, přičemž oprava může být finančně nákladná.

Mohou akum. kamna vyhřívat i další prostory?

Ano, mohou a to dvěma způsoby. Nejběžnější způsob je vedení tahového systému přes stěnu do další místnosti nebo použijeme tzv. hypokaust.

Co to je hypokaust?

Jedná se o moderní způsob přenosu tepelné energie a to z vniřního systému, který tvoří ohniště a tahový systém, na plášť akum. kamen bez dotyku materiálu. Jedná se tedy o přenos tepla horkým vzduchem uvnitř kamen. Tento systém má velikou výhodu, protože teplo prochází do všech části kamen rovnoměrně, takže i teplota kamen je rovnoměrnější. Tento systém také "uvolnil" fantazii tvarů při návrhu designu kamen, protože vnější plášť od vnitřního systému může být nerovnoměrně vzdálen. Protože se jedná o uzavřený systém, ve kterém teplota vzduchu dosahuje až 350 st., můžeme tento horký vzduch rozvést cirkulací i do dalších prostor.

Jaké materiály se používají pro stavbu akum. kamen?

Zejména šamot, popř. další speciální akumulační materiály. Pro vnější část nejvíce šamot a kachle.

Konstrukce kamen se počítá?

Ano, jde celkem o složitý proces výpočtů a to na základě vst. informací jako je : požadovaný výkon, nadmořská výška, orientace stavby vůči světovým stranám, požadavek vytápění dalších prostor, četnost přikládání, existence ložné plochy či lavic, design, komín atd.

Proč stavět kamna, vyplatí se to?

Stavba kamen Vám zajistí ekonomický provoz /topení je cca o 50 % levnejší oproti plynu/, nejzdravější způsob vytápění, nezávislost na distribuci plynu a elektřiny, zajištění topení i při výpadku elektřiny či plynu a těžko popsatelnou pohodu, kterou může vytvořit jen oheň v kamnech.

Je vytápění akumulačních kamen zdravé?

Sálavé vytápění je forma elmg. vlnění v infračervené oblasti. Jedná se o stejný typ přenosu tepelné energie jaké představuje sluneční záření. Na absorbci tohoto tepla je člověk historicky svým vývojem přizpůsoben, takže se jedná o nejpřirozenější a svým způsobem i nejzdravější způsob ohřevu. Při tomto způsobu vytápění se ohřívá jakákoliv hmota, tedy předměty včetně člověka. V místnosti je vše příjemně, ale nenásilně teplé - zdi, nábytek, koženka, podlaha atd. Vzduch v místnosti je díky jeho malé hustotě o několik stupňů chladnější, takže člověk netrpí přetopeným dojmem, taktéž neexistuje pocit "studených nohou" díky rovnoměrnému přenosu tepelné energie, které zajišťuje sálavé teplo.

Jak je to se životností akum. kamen?

Za předpokladu správného užívání kamen je životnost 20, 30 let i více. Není vyjímkou se setkat s kamny z poválečné doby. Vše závisí na preciznosti stavby, správné konstrukci a šetrného zacházení.

Cena

Cena investice není prvotní. Jedná se zejména o hledisko návratnosti. Správná investice do topení je jedna z mála investic v domácnosti, ne-li jediná, která "vydělává". Výpočet je jednoduchý - snížení ročních nákladů na vytápění je cca o 50 %. Při určité výši investice se dá lehce spočítat, kdy se investice zaplatí. V praxi je návratnost 5-9 let. Po této době kamna majiteli již jen "vydělávají". Za předpokladu rychlejšího zvyšování cen plynu a elektřiny proti dřevu se návratnost bude zrychlovat. Cena stavby akum. kamen je závislá na velikosti, konstrukci a volbě materiálu. Běžná cena se pohybuje mezi 140-200.000,- Kč.

Ukázka projektu

3d skica těžkých akumulačních kamen s teplovodním výměníkem a hypokaustem ve formátu .skp

Kamnáři

se kterými spolupracujeme.