Základy a podlahy

30.07.2019

Srovnání variant řešení základů a podlah

Jednotlivé způsoby založení není možné srovnat (zejm. cenově) bez zahrnutí hrubých podlahových konstrukcí a soklů, tak aby bylo srovnáváno nejen samotné založení (únosnost, statika), ale také další vrstvy, které se spodní stavbou souvisí (hydroizolace, tepelná izolace, sokl, konstrukční a pomocné vrstvy) a ke každé z variant neoddělitelně přísluší.

Níže uvedené ceny jsou v cenové hladině RTS rok 2017/II.kvartál a odpovídají provedení střední firmou. Podrobné položkové rozpočty pro všechny varianty jsou k dispozici zde:

1) Založení na patkách a pilířcích

Dům je nad terénem, s větranou mezerou pod podlahou. Hodí se: 

 • do míst se středním a vysokým radonovým indexem pozemku
 • do míst s únosnou vrstvou zeminy ve větších hloubkách
 • do sušších míst, s hladinou podzemní vody ve větších hloubkách či tam, kde nejsou požadavky na maximální trvanlivost stavby

Cena cca 2650 Kč/m2. Z toho zemní práce cca 90 Kč/m2, základy cca 450 Kč/m2, tepelné izolace cca 540 Kč/m2, tesařské konstrukce a plošné prvky cca 1570 Kč/m2.


Výhody

 • možnost výrazných cenových úspor při provedení svépomocí
 • nejnižší ekologická stopa (minimální spotřeba betonu)
 • opatření proti radonovému riziku zdarma i pro vysoký radonový index pozemku, měření radonu na pozemku lze vynechat (pro založení na terénu ho v každém případě stavební úřad vyžaduje)

Nevýhody

 • chybí pevné spojení se zemí jak z jemnohmotného hlediska (geomancie, feng-šuej), tak fyzikálně (vibrace, kmitání)
 • nižší tepelná stabilita (při přerušení vytápění dům rychleji vystydne, v létě se snáze přehřeje)
 • vyšší tepelná ztráta podlahou (v mezeře je v zimě cca -10 až 0°C zatímco zemina pod podlahou na terénu má cca 8°C)
 • velká výška podlahy domu nad terénem (cca 70 až 80cm = cca 50cm skladba podlahy + cca 20 až 30cm větraná mezera)

2) Založení na vzduchovém polštáři

Dům je cca v úrovni terénu, pod domem je však výkop a pod podlahou větraná mezera. Hodí se:

 • do míst se středním a vysokým radonovým indexem pozemku
 • do míst s únosnou vrstvou zeminy ve větších hloubkách
 • do sušších míst, s hladinou podzemní vody ve větších hloubkách či tam, kde nejsou požadavky na maximální trvanlivost stavby
 • tam, kde by vadila větší výška podlahy nad přilehlým terénem jako je tomu při založení na pilířcích

Cena cca 3670 Kč/m2. Z toho zemní práce cca 500 Kč/m2, základy cca 970 Kč/m2, tepelné izolace cca 550 Kč/m2, tesařské konstrukce a plošné prvky cca 1660 Kč/m2.

Výhody

 • běžná výška podlahy domu nad terénem (cca 15 cm)
 • opatření proti radonovému riziku zdarma i pro vysoký radonový index pozemku, měření radonu na pozemku lze vynechat (pro založení na terénu ho v každém případě stavební úřad vyžaduje)

Nevýhody

 • stěny výkopu nutno stabilizovat opěrnou zídkou (kámen-drahá práce, svahové tvárnice-drahý materiál, beton-vysoká ekologická stopa)
 • chybí pevné spojení se zemí a tepelná stabilita je nižší obdobně jako ad 1)
 • vyšší tepelná ztráta podlahou než 3, 4) ale nižší než 1) (v mezeře je v zimě cca -5~+5°C)
 • riziko vlhnutí spodního líce podlahy od zemní vlhkosti lze na 100% vyloučit pouze instalací větracího potrubí vyvedeného skrze dům (střední, vytápěnou část - i izolované potrubí dům ochlazuje) nad střechu

3) Založení na klasické železobetonové desce s obvodovými pasy

Hodí se:

 • při realizaci běžnou stavební firmou
 • tam, kde ekologie není na úplně prvním místě
 • při požadavku minimální tepelné ztráty, vysoké těsnosti obálky budovy a vysoké tepelné stability objektu
 • při požadavku na vysoký užitný komfort, i když s ohledem pouze na měřitelné fyzikální veličiny

Cena cca 2650 Kč/m2. Z toho zemní práce cca 240 Kč/m2, základy cca 1630 Kč/m2, tepelné izolace a hydroizolace cca 790 Kč/m2. 

Výhody

 • klasické osvědčené řešení, každý zedník či firma to bude umět provést, nejnižší riziko poruchy či chyby provedení
 • pevné spojení se zemí
 • vysoká tepelná stabilita
 • běžná výška podlahy nad terénem
 • nízká tepelná ztráta podlahou (v zemině je 5 až 8°C)
 • levné opatření proti radonu v případě nízkého či středního radonového indexu

Nevýhody

 • vysoká ekologická stopa (beton, výztuž ocelovou kari sítí, polystyren)
 • nákladnější opatření proti radonu při vysokém radonovém indexu

4) Založení na pilířích, se štěrkem z pěnového skla pod podlahou

Hodí se:

 • pro odvážnějšího investora s ochotou vyzkoušet něco nového
 • při realizaci schopnými řemeslníky s tvůrčím přístupem k práci
 • při požadavku na vysokou tepelnou stabilitu objektu
 • při požadavku na minimální ekologickou stopu, recyklovatelnost
 • při požadavku na vysoký užitný komfort včetně jemnohmotných pocitových záležitostí (geomancie, feng-šuej)

Cena cca 2670 Kč. Z toho zemní práce cca 90Kč/m2, základy 240Kč/m2, pomocné vrstvy cca 1380Kč/m2, pěnosklo cca 970Kč/m2 (v tl. 350mm). 

Výhody

 • pevné spojení se zemí
 • vysoká tepelná stabilita
 • běžná výška podlahy nad terénem
 • nízká tepelná ztráta podlahou
 • malá ekologická stopa - základové prahy jsou vyneseny pilířky (=minimální spotřeba betonu), štěrk z pěnoskla je inertní, recyklovaný a 100% dále recyklovatelný materiál
 • levné opatření proti radonu při nízkém radonovém indexu pozemku
 • možnost ještě nižší spotřeby betonu než ad 1)

Nevýhody

 • neobvyklé řešení, potřeba tvůrčího přístupu při realizaci
 • nejpomalejší provedení
 • zatím neosvědčené provozem v praxi
 • nákladné a pracné opatření proti radonu při středním nebo vysokém radonovém indexu pozemku

5) Založení na pasech, se štěrkem z pěnového skla pod podlahou

Hodí se obdobně jako 4), ale i pro méně únosnou základovou půdu

Cena cca 3070 Kč. Z toho zemní práce cca 260Kč/m2, základy 920Kč/m2, pomocné vrstvy cca 1010Kč/m2, pěnosklo cca 870Kč/m2 (v tl. 350mm). 

Výhody

 • jednodušší provedení než pěnosklo+patky
 • pevné spojení se zemí
 • vysoká tepelná stabilita
 • běžná výška podlahy nad terénem
 • nízká tepelná ztráta podlahou
 • levné opatření proti radonu při nízkém radonovém indexu pozemku

Nevýhody

 • neobvyklé řešení, potřeba tvůrčího přístupu při realizaci
 • zatím neosvědčené dlouhodobějším provozem v praxi

6) Založení na pasech nebo desce plovoucí na štěrku z pěnového skla

Hodí se obdobně jako ad 5), pro pasivní domy s požadavkem na vysoký standart tepelné izolace a dokonalé řešení tepelných mostů. Nehodí se na nepropustné, jílové podloží.

Cena cca 3450 Kč. Z toho zemní práce cca 360Kč/m2, deska 1340Kč/m2, pomocné vrstvy cca 780Kč/m2, pěnosklo cca 970Kč/m2 (v tl. 350mm). 

Zdroj obrázku: CPD a atelier Vize 

Výhody

 • pevné spojení se zemí
 • velmi vysoká tepelná stabilita
 • běžná výška podlahy nad terénem
 • nízká tepelná ztráta podlahou
 • v zahraničí osvědčené řešení pro pasivní domy

Nevýhody

 • pro běžnou stavební firmu v ČR zatím neobvyklé řešení
 • technologicky náročné provedení (vysoká míra hutnění štěrku z pěnového skla = poměrně pracné)