Manuál ekologickej výstavby

Eugen Nagy

Permakultúra, 1999 

Navrhovanie a výstavba trvalo udržatelných sídiel.

V úvodní části publikace jsou naznačeny východiska a důvody ekologického přístupu k tvorbě prostředí a definice základních principů navrhování a výstavby trvale udržitelných sídel. Hlavní část publikace je věnována konkrétním možnostem ekologického řešení základních složek lidského sídla - materiálového, energetického, vodního a šetrného a efektivního využívání zdrojů a předejítí negativního dopadu obydlí a sídel na okolní prostředí Jednotlivé modelové příklady ekologických zařízení, stavebních postupů a sídelních struktur v další části publikace nabízí možnosti řešení při realizaci obydlí splňujících kritéria ekologicky vhodné výstavby. Poslední část knihy popisuje permakulturní principy navrhování trvale udržitelných sídel. Z obsahu : Ekodomy a ekologické stavební postupy s použitím přírodních stavebních materiálů.