Návratnost investic do úsporných opatření

Kolik kWh za rok ušetří instalace dvou vrstev slaměných balíků do střechy namísto jedné, kolik přidání na tloušťce pěnového skla v podlaze, instalace větrání s rekuparací, oken s trojsklem, míra těsnosti obálky budovy atp.?

Kolik je to v přepočtu na koruny a za jak dlouho se taková investice vrátí v závislosti na druhu spotřebovaného paliva? Výsledky výpočtu najdete níže v tabulce ke stažení.

V nejméně úsporné výchozí variantě má posouzený dům izolaci tvořené: slaměnými balíky ve stěnách (tl. 500mm), jednou vrstvou slaměných balíků ve střeše (tl. 380mm), 180mm štěrku z pěnového skla v podlaze. Větrání přirozené okny, průvzdušnost obálky budovy n=4,5/hod, okna s dvojklem U = 1,2W/(m2.K). Potřeba tepla na vytápění je cca 8100kWh/rok, měrná potřeba je 81,4kWh/(m2.rok).

V nejúspornější variantě (=kombinace všech úsporných opatření) je měrná potřeba tepla na vytápění 17,6kWh/(m2.rok).