Off-grid slamený dom

  • Místo stavby: Slovensko
  • Orientační náklady: stavba svépomocí 2,6 mil Kč, stavba na klíč od 5,1 mil Kč (+příslušenství)
  • Užitná plocha: 1.NP - 80,8 m2, 2.NP - 65,2 m2 nad 1,3 m výšky, celkem 146 m2
  • Zastavěná plocha: 100,6 m2
  • Autor architektonické studie: Ing. Stano Vanek

Rodinný dom , ktorý spolu so susediacou slamenou stodolou vytvoria rodinnú farmu na južnom Slovensku.

Domček má prvky tradičnej architektúry. Do veľkej miery budú aj materiály tradičné. Slama bude použitá ako izolácia stien aj strechy. Hlinené a vápenné omietky. Drevené podlahy a stropy.

Napojenie na siete tradičné nebude - v okolí žiadne nie sú. Zdrojom elektriny budú fotovoltické panely na streche, zdrojom tepla drevo a zdrojom vody studňa na pozemku.