Rodinný dom s piánom

Jednoduchý, ale zato modernejší slamáčik na strednom Slovensku. Napriek skromnej veľkosti pokryje potreby 4-člennej rodiny a k tomu sa ešte podarilo vyhradiť priestor na piáno.

Bude založený nad terénom - kvôli vysokej spodnej vode, takže steny, podlaha aj strecha budú izolované slamou - bude to ECHTOVNÝ SLAMÁK.

Vykurovaním si vystačí s centrálnou pecou a lokálnymi telesami v hygienyckých miestnostiach. Zdrojom vody bude studňa a vodovod. Odpad bude zvedený do koreňovej čističky odpadových vôd.