Slaměný dům v podhradí

  • Místo stavby: Srbsko u Karlštejna
  • Orientační náklady: stavba svépomocí 3,1 mil Kč, stavba na klíč od 6 mil Kč (+příslušenství)
  • Užitná plocha: 1.NP - 113 m2, 2.NP - 60 m2, celkem 173 m2
  • Zastavěná plocha domem: 135 m2
  • Předpokládaná lhůta výstavby: 2 roky, 04/2014 - 04/2016

Studie

V okolí se nachází novostavby rodinných domů. Dům má obdélníkový půdorys 8,5 x 15,75 m. Je řešen jako jednopodlažní se sedlovou střechou o sklonu 40°. K domu na východní straně přiléhá kryté parkovací stání se sedlovou střechou 40° a dína se zahradním skladem a dřevníkem a pultovou střechou sklonu 6°. Všechny obytné místnosti budou v 1.NP, podkroví bude využíváno jako technické místnosti, šatna sezónních věcí a úložné prostory úklidových prostředků a nářadí.

Dům má nízkou spotřebu provozních energií, je koncipován jako nízkoenergetický. Je navržen jako dřevostavba rámové konstrukce s tepelnou izolací ze slaměných balíků. Sjezd na místní komunikaci bude řešen kamennou dlažbou. Okolí objektu bude využito jako zahrada.

Sedlové střechy budou z červených keramických tašek, z vnějšku je navržena hliněná omítka. Vevnitř budou dřevěné podlahy v kombinaci s keramickou dlažbou. Vnitřní omítky budou hliněné. Dům bude vytápěn kamny na dřevo v kombinaci s teplovodními radiátory. Uvažuje se dohřev vody v IZT pomocí solární energie. Do domu bude přivedena elektřina a splašková kanalizace, voda bude odebírána ze studny souseda, po vzájemné dohodě. Plyn je přiveden pouze k hranici pozemku. Dešťová voda bude využita na pozemku stavebníka. Oplocení bude provedeno ze dřeva, pletiva, živého plotu nebo jejich kombinací. Předzahrádka na severu nebude oplocena.