Workshop: Slaměná vestavba nízkoenergetického bytu ve mlýně z 18. století.

2.-4.6. 2017
Horní mlýn ve Křtinách, 15 km severně od Brna 

  • Dostavba stěny ze slaměných balíků.
  • Omítání slaměných balíků omítkou z místní hlíny.
  • Vzorky a ukázky finálních hliněných omítek.

  Každé ráno začínáme v 9:00 krátkým představením slaměné technologie a informacemi o právě prováděných pracích a následuje praktická část kurzu ve skupinách. Po obědě proběhne pro zájemce krátká 20 minutová exkurze po domě.

Strava: 

 Jídlo bude vegetariánské, pokud možno z naší biospižírny. Pokud nevyhovuje naše bezmasá vývařovna, je možné jíst v hostinci "U Farlíků" , "Eden" nebo v hotelu "Santini".  

Nocleh: 

 Spaní probíhá na slámě či matracích v horních částech mlýna, na zahradě ve vlastním stanu, pro omezený počet lidí je tu malý pokojíček s několilka postelemi a s kamínky, kde se bude vařit. 

Doprava do Křtin:
  autobusem 201 z Brna ze Staré osady, nebo z Vyškova a Adamova 157

Doporučené pomůcky:

 Holínky, teplé pracovní oblečení, elektrický šroubovák nebo vrtačka, gumové a pracovní rukavice.  

Příspěvek: 

 Akce je pro účastníky slámování sice bezplatná, ale budeme rádi, když nám přispějete na jídlo. 

Kontakt: Chystáte-li se přijet nám pomoci, dejte nám prosím stručně vědět. 

Projekt zateplování slámou v roce 2003 podpořila Nadace Partnerství a vlády Dolního Rakouska

(o.s. Ekodům (CZ) a Global 2000 o.p.s. - Rakousko), kterým ještě stále děkujeme.

Více informací naleznete na adrese www.hornimlyn.cz 
nebo na facebooku Horní mlýn.

  Navazuje na "Stavění ze slámy 2015 a 2016", kdy jsme do mlýna ze začátku 18. století vestavěli byt, omítli jej hliněnými omítkami a od roku 2006 v něm bydlí 1 rodina. V nejstarší části mlýna, v přízemí, bydlí další rodina a zbytek domu půjčujeme občanskému sdružení Horní mlýn. Probíhalo zde několik ekologických táborů, přednášek a rukodělných dílen, poslední řezbářská v roce 2011. Od té doby se nám povedlo prosadit a vysadit komunitní sad pod školou a založit zastřešující spolek Křtinské spolky, který sdružuje 13 spolků, které v této malé obci působí. Součástí půlhektarového pozemku je také kosená přírodní zahrada s řadou vzácných divokých druhů a se starými ovocnými stromy, dětské hřiště s mechanickým kolotočem a koupací jezírko pro obojživelníky.

  Na mlýně jsou dva byty, život je uzpůsoben nízké spotřebě energií a ohleduplností k přírodě, topíme dřevem, vodu ohřívají solární kolektory, odpady jsou částečně kompostované a částečně končí v kořenové čistírně odpadních vod, která byla v roce 2012 zkolaudována. Na mlýně je funkční biospižírna družstevního typu, jsme zapojeni ve výměnném systému LETS Brno a odtud také pochází první český carsharing Autonapůl.

  O zkušenosti ze slaměných staveb se s vámi podělíme my i Dan Grmela, který s námi bude v sobotu, má s hlínou a slámou 10-ti leté zkušenosti a na sobotní večer má připravenou přednášku nebo můžete konzultovat své stavební záměry.