Vesica Piscis na řece Oslavě

  • Užitná plocha: 30 m2
  • Orientační náklady: stavba svépomocí - 0,5 mil Kč, stavba na klíč - od 1 mil Kč
  • Studie: Radan Volnohradský (2012-2013)
  • Projekt: Radan Volnohradský, František Kupa, Dan Grmela
  • Realizace: František Kupa, Dan Grmela + stavební parta Gábi Duškové (léto 2013)

Návrh přírodního domku Vesica je postaven na principech posvátné geometrie a fraktality. Jde o slaměnou stavbu umístěnou na nádherném místě údolí řeky Oslavky na Vysočině.
Půdorysná matrice má tvar vesicy piscis, který vzniká specifickým prolnutím dvou kružnic (dyády), což v systému posvátné geometrie představuje přechod od duality ke sjednocení. Jde o jeden z nejsilnějších geometrických obrazců, jehož použití sahá daleko do historie (například mandorla) a zároveň je i symbolem pro zrození a ochranu. Jeho účinek je v interiéru podpořen a zesílen mírně klenutým stropem a harmonickými poměry zlatého řezu (např. výška ku šířce, či prosklená část vůči stěnám). Takto užitá geometrie v prostoru umožňuje lidskému biopoli přirozeně proudit, odkazuje totiž přímo na základní principy zakotvené v přírodě či našem vesmíru. Propojení "nahoru" umocňuje v interiéru světlovod, který zároveň podtrhuje středovou kompozici stavby.
Dům je umístěn na svažitém pozemku a respektuje orientaci vůči světovým stranám. Velké prosklení na jižní stranu označuje zároveň i jediný vstup přes zvýšenou terasu.
Fraktálním způsobem bylo přistupováno i k volbě materiálů a samotnému procesu výstavby. V přírodních materiálech, při bližším zkoumání, můžeme nalézt podobné geometrické matrice, či poměry zlatého řezu jako jsou užity v samotné formě stavby. To je podstatou fraktality, tedy soběpodobnosti struktur na různých úrovních. Dřevěná konstrukce stavby je vyplněna slaměnými balíky, na severní straně zakryta modřínovým obkladem, na straně jižní pak hliněnou omítkou. Střecha je zelená. Byly použity v maximální možné míře materiály z lokálních zdrojů.
Proces výstavby se sestával mimo výtečnou práci místního truhláře z několika příjemných workshopů, kdy společnými silami a pod odborným vedením byla konstrukce vyslámována a dále doplněna o hliněné omítky. Tento svépomocný způsob práce a dobré naladění všech zúčastněných nemalou měrou přispělo ke vzniku dílka, jež nám všem dělá radost.

Návrh a projekt Ing .arch. Radan Volnohradský (https://www.volnohradsky.cz/) + konstrukce truhláře Františka Kupy + vedení stavby Ing. Dan Grmela a hrubě hmotný pracovní výkon ezoterní stavební party investorky Gábi Duškové (https://www.vesica-news.com/).