Workshopy na stavbě


   Jak efektivně na slaměné balíky a omítky z místní hlíny a jak dosáhnout minimální potřeby tepla na vytápění. V teorii i praxi na stavbě slaměného domu s Danem Grmelou u Radka Berana v Topělci u Písku. 

    Konzultace vašich projektů v malém kruhu účastníků. Prostor pro všechny vaše dotazy a náměty k diskuzím. Všechny informace potřebné pro stavbu slaměného domu v kostce. Prakticky si práci s balíky a hlínou na stavbě vyzkoušíte.

4.-6.8. 2017   Praktická část "Izolace střechy a stěn balíky slámy a posouzení místní hlíny z hlediska použití pro omítání a stavbu příček" + teorie "Vlastnosti slámy jako stavebního materiálu" a "Konstrukční systémy slaměných domů".

25.-27.8. 2017     Praktická část "Příprava materiálu a výroba hliněných směsí. Provádění vnitřní i vnější (hydrofobizované) hliněné omítky na slámu, ukázka stavby hliněné příčky a vzorky finální omítky z místní hlíny" + teorie "Zkušenosti z 29 slaměných staveb v ČR".