Slamák v řadovce

  • Místo stavby: Borkovany
  • Orientační náklady: stavba svépomocí 1,9 mil Kč, stavba na klíč od 3,7 mil Kč (+příslušenství)
  • Užitná plocha: 1.NP 53,3 m2, 2.NP 52,3 m2, celkem 105 m2
  • Zastavěná plocha: 68 + 14,8 m2 (zahradní sklad)
  • Autor architektonické studie:  Ing. Arch. Radek Hála

Pozemek je na konci vesnice. V okolí se nachází zahrady s rozptýlenou i řadovou zástavbou rodinnými domy. Na pozemku je zahrada s travním porostem a převážně ovocnými stromy a keři, která stoupá na sever k vinohradu. Dům západní stěnou sousedí s garáží na vedlejším pozemku, má obdélníkový půdorys 8,6 x 7,8 m a zastavuje celou šíři parcely jako řadová zástavba. Je řešen jako dvojpodlažní se sedlovou střechou o sklonu 30°. K domu na severní straně přiléhá krytá terasa pro uskladnění dřeva, a nářadí. Zastřešení terasy bude dřevěnou konstrukcí na sloupcích a extenzivní vegetační vrstvou. Vstup do domu je z jihu. Předzahrádka nebude oplocena a před oknem z obývacího pokoje bude terasa pro posezení na slunci, stíněná ovocným stromem. Předzahrádka tu zajistí soukromí od ulice. Ze vstupu je přístupné WC. Koupelna má minimální rozměry tak, aby byl zachovaný co nejširší průchod domem na zahradu. Dveře budou široké a posuvné. Obývací pokoj začne jako velká místnost s možností rozdělit ji dodatečně na dvě menší. Pro spaní a skladování věcí bude možné využít i prostor nad hambálky pod hřebenem střechy.

Dešťová voda bude využita na pozemku stavebníka na zahradě, přepad bude do stávající dešťové kanalizace. Odpadní vody budou shromažďovány v jímce před vstupem. Elektřina bude přivedena z el. sloupku v jihovýchodním rohu pozemku. Voda bude odebírána z veřejného vodovodu. Oplocení bude provedeno ze dřeva. Okolí domu bude využito jako zahrada a sad. Dům má nízkou spotřebu provozních energií, je koncipován jako nízkoenergetický. Je navržen jako dřevostavba rámové konstrukce s tepelnou izolací ze slaměných balíků. Vevnitř budou dřevěné podlahy v kombinaci s keramickou dlažbou. Vnitřní omítky budou hliněné, vnější vápenné, okna budou mít dřevěné rámy. Dům bude vytápěn těžkými akumulačními kamny na dřevo v případné kombinaci s elektrickými přímotopy a solárním systémem ohřevu vody. Sjezd na místní komunikaci bude řešen kamennou dlažbou.