Ekologické hospodářství

se společným bydlením několika rodin

  • Místo stavby: Božanov
  • Předpokládaná lhůta výstavby: 2 roky 03/2018 - 09/2020, Stavba bude provedena svépomocí
  • Autor architektonické studie: Ing. Arch. Radek Hála

Záměrem stavebníků je postavit soubor staveb pro bydlení a hospodaření na vlastních pozemcích. Na pozemcích jsou vymezeny dvě zastavitelná území.

Území 1 na jihu - Bude obsahovat soubor tří staveb:
• Rodinný dům 1 pro Eliášovy - sedlová střecha, půdorys 6x14m,
• Dům pro rukodělné dílny a hernu pro děti - sedlová střecha s mírným spádem a extenzivní vegetační       vrstvou 10,5x18 m
• Výhledově se uvažuje o umístění druhého rodinného domu o rozměrech cca 8x16,5m

Území 2 na severu - Bude obsahovat soubor tří staveb:
• Rodinný dům 1 pro Plevovy - sedlová střecha, půdorys 6x14m s kůlnou
• Výhledově se uvažuje o umístění druhého domu s 2-3 bytovými jednotkami s rozměry cca 11,5x24m

Soubor doplňují stavby hospodářského zázemí
• Stodola, dílna, stáje - sedlová střecha 30x11+8m přístřešek podél delší stěny
• Foliovník a skleníky v návaznosti na zahradu u domů a stodoly

Domy mají formu, uspořádání i materiály tradiční pro Broumovsko. Budou stavěné jako dřevěný fošínkový skelet s výplní slaměnými balíky, Podlahy ve vstupu, kuchyni, koupelnách a kolem kamen jsou z keramické dlažby, ostatní z dřevěných palubek. Vnitřní omítky jsou hliněné a venkovní hliněné ev.vápenné. Sokl je obložen kamenem. Okna mají dřevěné rámy a barevné šambrány. Pro povrchovou úpravu dřeva budou použity přírodní vosky a oleje. K vytápění a ohřevu teplé vody se uvažuje o sporáku výměníkem ev. těžkých akumulačních kamen.

Škola


Rodinný dům


Stodola, dílna, stáje