Slaměný dům v Dominikálních Pasekách

  • Místo stavby: Dominikální Paseky
  • Orientační náklady: stavba svépomocí 2,2 mil Kč, stavba na klíč od 4,3 mil Kč (+ příslušenství) 
  • Užitná plocha: 1.NP - 63 m2, podkroví - 42 m2 nad 1,3 m výšky, celkem 105 m2
                              dřevník/dílna 22,6 m2, sklep 12 m2
  • Zastavěná plocha: 106,7 m2
  • Předpokládaná lhůta výstavby: 2 roky, 03/2018-03/2020
  • Autor architektonické studie:  Ing. Arch. Radek Hála, spolupráce: Ing. Arch. Petr Mikulášek

Dům bude stát v obci Dominikální paseky, která je charakterizována rozptýlenou zástavbou rodinných domů. Pozemek je svažitý východojižním směrem a dům svým natočením kopíruje vrstevnice. Severní a západní hranice pozemku je lemována vzrostlými stromy a náletovými dřevinami . Dům má obdélníkový půdorys 11,5x7m s přiléhající dílnou ze severovýchodní strany 7x3,5m. 
Ze severozápadu je zastřešený vstup ze strany krytý částečně zapuštěným sklípkem. Dům je řešen jako dvojpodlažní se sedlovou střechou. Sklon střechy je 42 st.

Vjezd na pozemek je řešený zpevněnou cestou rovnoběžnou s vrstevnicemi z jihozápadní strany pozemku ke krytému vstupu do domu. Přístupová cesta bude mít mlatový nebo dlážděný povrch. Voda bude přivedena přípojkou z okraje pozemku podél příjezdové cesty a z vlastní studny. Elektřina bude přivedena z východní hranice pozemku. Odpadní splašková voda bude odváděna do obecní kanalizace a šedá odpadní voda do vertikální kořenové čističky odpadních vod se zásakem ev. odtokem do vodoteče. Dešťová voda bude shromažďována v zahradním jezírku na východní straně domu a využita na pozemku pro zálivku.

Vstup do domu je ze severozápadu přes chodbu, ze které je přístupný obývací pokoj, wc, koupelna a pracovna, také využitelná jako pokoj pro hosty. Obývací pokoj je spojený s kuchyní umístěnou v západním rohu místnosti. Z obývacího pokoje je přístupná terasa na jihovýchodní straně. Akumulační kamna jsou umístěna tak, aby svým pláštěm vytápěla obývací pokoj a pracovnu v přízemí a pomocí hypokaustu ložnici a dětský pokoj v podkroví. Schodiště do podkroví je čtvrt točité, umístěné naproti kuchyni v severním rohu obývacího pokoje. Podkroví je rozdělené na ložnici a dětský pokoj, z chodby je přístupné wc.

Dům bude postaven na betonových základových pasech, pod podlahou bude pěnosklo. Konstrukce domu bude z fošinkového skeletu s výplní slaměnými balíky. Vnitřní příčky budou z nepálených cihel ev hliněné. Podlahy v předsíni, kuchyni, koupelnách , záchodech a kolem kamen budou z keramické dlažby ev. kamene, ostatní z dřevěných palubek. Vnitřní omítky budou hliněné a venkovní vápenné. Štíty podkroví a dílna budou mít dřevěný modřínový obklad. Sokl bude obložen kamenem. Okna budou mít dřevěné rámy s členěním okenních tabulí. Pro povrchovou úpravu dřeva budou použity přírodní vosky a oleje. K vytápění se uvažuje o kombinaci těžkých akumulačních kamen s elektrickými rohožemi pod dlažbou v kuchyni a koupelně. Voda bude ohřívána el. bojlerem s možným připojeným na teplovodní výměník v kamnech ev fotovoltaický systém.