Slaměný dům se zimní zahradou

  • Místo stavby: Hájov u Příbora
  • Orientační náklady: stavba svépomocí  2,5 mil Kč, stavba na klíč od 4,8 mil Kč (+příslušenství)
  • Užitná plocha: 1.NP - 96 m2, 2.NP - 38,6 m2 nad v. 1,3 m, celkem 138 m2
  • Předpokládaná lhůta výstavby: 2 roky 04/2015 - 04/2017
  • Autor architektonické studie: Ing. Arch. Radek Hála


Studie

V okolí se nachází zahrady s rozptýlenou zástavbou rodinnými domy. Na pozemku roste tráva bez vzrostlých stromů. Dům má nepravidelný obdélníkový půdorys 11,9 x 12,4 m. Je řešen jako dvojpodlažní s pultovou střechou s extenzivní zelení o sklonu 23,6 °. K domu na jižní straně přiléhá zastřešená terasa 3,4 x 8 m. Na severní straně hobby dílna 3,4 x 8 m , zastřešené pultovou střechou s extenzivní zelení o sklonu 15,1 °. Vstup do domu je z východu krytý přesahem střechy, kde může být zásoba dřeva a kam se dá posadit na lavici krytou před deštěm. Ze vstupu je přístupná šatna a technická místnost s umývadlem, skladem na čistící prostředky a wc. Posuvný dřevěný panel umožní snazší manipulaci a zvětší prostor technické místnosti. Obývací pokoj nabízí pěkný výhled velkým oknem na jihozápad u jižního štítu je kuchyňský kout s malou spíží, odkud se dá vejít na jižní terasu. Obývací pokoj je s výjimkou kuchyně otevřený až do krovu, dostává tak dojem většího prostoru. Střechu terasy ponesou kůly z kulatiny, můžou mezi nimi být lanka nebo laťky, které budou sloužit jako treláž pro popínavé rostliny. Zastřešení terasy bude ze skla nebo průhledného polykarbonátu. V přízemí je dále koupelna se sprchou a WC. Dětský pokoj, který je otevřený až ke krovu a horní patro může být upraveno pro spaní s přístupem po mlynářských schodech, nebo v budoucnu zastropeno. Mezi dětským pokojem a ložnicí rodičů je malá šatna. V podkroví bude pracovna s jižním světlem ze štítu. Bude využitelná i jako pokoj pro hosty. Zbytek podkroví bude užívaný jako půda s možností pozdějšího využití místnosti u severního štítu jako druhý dětský pokoj.

U silniční komunikace bude postavena hobby dílna půdorysně 7,5 x 7,5 m se sedlovou střechou s vegetační vrstvou o sklonu 23,6 °. Sjezd na místní komunikaci bude řešen kamennou dlažbou. 

Dešťová voda bude využita na pozemku stavebníka. Odpadní vody budou čištěny kořenovou čističkou vody. Elektřina bude přivedena z el. sloupku v jihovýchodním rohu pozemku. Voda bude odebírána z vlastní studny. Oplocení bude provedeno ze dřeva. Předzahrádka na východě nebude oplocena. Okolí domu bude využito jako zahrada a sad. Dům má nízkou spotřebu provozních energií, je koncipován jako nízkoenergetický. Je navržen jako dřevostavba rámové konstrukce s tepelnou izolací ze slaměných balíků. Vevnitř budou dřevěné podlahy v kombinaci s keramickou dlažbou. Vnitřní omítky budou hliněné. Dům bude vytápěn těžkými akumulačními kamny na dřevo v případné kombinaci s elektrickými přímotopy a solárním systémem ohřevu vody.