Malý velký slamák v Jelení

  • Místo stavby: Horní Jelení
  • Orientační náklady: stavba svépomocí 2,3 mil Kč, stavba na klíč od 4,4 mil Kč (+příslušenství)
                                      Stavba byla realizována místními řemeslníky.
  • Užitková plocha: 1.NP - 54,8 m2, 2.NP - 40,1 m2, celkem 94,9 m2
  • Autor architektonické studie: Ing. Arch. Radek Hála

Studie

V okolí se nachází samostatné rodinné a rekreační domky. Na rovinatém pozemku jsou nyní vzrostlé stromy a náletové křoviny. Nový dům má obdélníkový půdorys 5,8x12,75m, je řešen jako dvojpodlažní s pultovou střechou s extenzivní vegetační vrstvou. Na východní a západní fasádu navazuje na dům střešním přesahem chráněná dřevěná terasa a vstup do domu, k severní fasádě přiléhá přístavek s hospodářským zázemím domu - dílna, dřevník, garáž a kryté parkovací stání.

Dům má nízkou spotřebu provozních energií, je koncipován jako nízkoenergetický. Je navržen jako dřevostavba rámové konstrukce s tepelnou izolací ze slaměných balíků. Sjezd na místní komunikaci bude řešen kamennou dlažbou. Okolí objektu bude využito jako zahrada. Z vnějšku je navržen dřevěný obklad. Uvnitř budou dřevěné podlahy v kombinaci s keramickou dlažbou. Vnitřní omítky budou hliněné, stropní podhledy dřevěné.

Dům bude vytápěn pecí na dřevo s teplovodním výměníkem v kombinací s teplovodními rozvody. Do stávajícího domu bude přivedena elektřina, voda bude z vlastní stávající studny. Dešťová voda bude jímána na pozemcích stavebníka v zahradní nebo podzemní nádrži a využita na zavlažování zahrady. Splašková kanalizace bude svedena do jednotné kanalizační sítě. Kryté parkovací stání bude na pozemku.