Rodinný dům s pecí

  • Místo stavby: Jilemnice
  • Předpokládaná lhůta výstavby: 2 roky, 2013-2015
  • Orientační náklady: 2 mil Kč.
  • Zastavěná plocha: 97,5 m2
  • Užitná plocha: 1.NP 66,21 m2, 2.NP 65,24 m2, celkem 131,45 m2
  • Otevřené dveře: Rádi přivítáme každého návštěvníka. Stačí napsat e-mail předem na martinkahor@centrum.cz. Prohlídka bude zdarma.


Studie

V okolí domu se nachází novostavby rodinných domů. Dům má obdéníkový půdorys, je řešen jako dvojpodllažní se sedlovou střechou. K domu na jižní straně přiléhá zastřešená terasa, na východní straně dřevěný zahradní sklad. U severovýchodního rohu parcely bude kryté parkovací stání s přístřeškem na dřevo - polootevřená dřevěná rámová konstrukce. Zastřešení přístavků bude plochou střechou s extenzivní vegetační vrstvou. Dům má nízkou spotřebu provozních energií, je koncipován jako nízkoenergetický. Je navržen jako dřevostavba rámové konstrukce s tepelnou izolací ze slaměných balíků. Sjezd na místní komunikaci bude řešen kamennou dlažbou. Okolí objektu bude využito jako zahrada.

Střecha bude z šablon Eternit Dacora, z vnějšku je navržena kombinace dřevěného obkladu a omítky. Uvnitř budou dřevěné podlahy v kombinaci s keramickou dlažbou. Vnitřní omítky budou hliněné.

Dům bude vytápěn pecí na dřevo v kombinaci s teplovodnímmi rozvody. Stavebník zvažuje použití větrání s rekuperací tepla.