Slaměný dům v Klučku

  • Místo stavby: Kluček
  • Orientační náklady: stavba svépomocí 3,7 mil Kč, stavba na klíč od 7,3 mil Kč (+příslušenství)
  • Užitná plocha: 1.NP 106,6 m2, 2.NP - 70,5 m2, celkem 177,1 m2
                              veranda, dílna, skleník 48 m2, terasy 22,2 m2
  • Zastavěná plocha: 207,7 m2
  • Předpokládaná lhůta výstavby: 2 roky, 05/2018 - 05/2020
  • Autor architektonické studie: Ing. Arch. Radek Hála,
                                  spolupráce: Ing.Arch. Kateřina Šmardová

Dům bude stát na kraji obce Kluček, která je charakterizována rozptýlenou zástavbou rodinných domů. Pozemek je svažitý jihovýchodním směrem a je zarostlý náletovými dřevinami. Podél jižní hranice pozemku probíhá prudký terénní zlom. Geologické podloží je proměnlivé s možností navážky, doporučujeme podrobnější geologický průzkum staveniště. Dům má obdélníkový půdorys 15,1x8,6m s přiléhající jižní terasou a skleníkem 2,6x11m, ze severu je umístěna dílna se zastřešenou terasou, na východě je krytá veranda s posezením a místem na uskladnění palivového dříví. Mezi sloupky terasy budou hranolky pro popínavé rostliny. Dům je řešen jako dvojpodlažní se sedlovou střechou. Sklon střechy je 30 st. 

Vjezd na pozemek je podél severovýchodní hranice pozemku ke krytému parkovacímu stání s kůlnou. Přístupová cesta bude mít mlatový nebo dlážděný povrch. Voda bude přivedena z vlastní studny. Odpadní splašková voda bude odváděna do vertikální kořenové čističky odpadních vod se zásakem ev. odtokem do vodoteče. Dešťová voda bude shromažďována v zahradní nádrži a využita na pozemku pro zálivku. Střechy budou s extenzivní vegetační vrstvou. Dům bude připojen na el.síť . 
Vstup do domu je z východu přes chodbu z které je přístupná šatna, dílna, komora a wc. V přízemí je obývací pokoj spojený s kuchyní. Kuchyně bude umístěna na východě se "servírovacím" oknem na vstupní verandu. Část obývacího pokoje je prostorově otevřená až ke krovu. Z obývacího pokoje je přístupná krytá terasa a skleník. Akumulační kamna jsou umístěna tak, aby svým pláštěm vytápěla obývací pokoj, dětský pokoj na západě i koupelnu na severu. Dětský pokoj je dvoupatrový se spaním v podkroví, kam vede samostatné mlynářské nebo žebříkové schodiště. V podkroví je na východě ložnice rodičů, kout na přespání návštěv a pracovna.

Dům bude postaven na betonových základových pasech, pod podlahou bude pěnosklo s protiradonovou fólii v ploše (střední radonový index), konstrukce domu bude z fošinkového skeletu s výplní slaměnými balíky. Vnitřní příčky budou z nepálených cihel. Podlahy ve vstupu, kuchyni, koupelnách a kolem kamen budou z keramické dlažby ev. kamene, ostatní z dřevěných palubek. Vnitřní omítky budou hliněné a venkovní vápenné. Dílna bude mít dřevěný modřínový obklad. Sokl bude obložen kamenem. Okna budou mít dřevěné rámy s členěním okenních tabulí. Pro povrchovou úpravu dřeva budou použity přírodní vosky a oleje. K vytápění se uvažuje o kombinaci těžkých akumulačních kamen, sporáku v kuchyni a elektrickými rohožemi pod dlažbou v kuchyni a koupelně. Voda bude ohřívána lázeňskými kamny s el. patronou případně i s napojením na fotovoltaický systém.