Slaměný dům v Kojeticích

  • Místo stavby: Kojetice 
  • Orientační náklady: stavba svépomocí 2,3 mil Kč, stavba na klíč od 4,5 mil Kč (+ příslušenství)
  • Užitná plocha: 102,6 m2, dílna 19,5m2
  • Zastavěná plocha: 85 m2, terasa 30 m2,  dílna+parkování 45 m2
  • Předpokládaná lhůta výstavby: 2 roky, 03/2018 - 09/2020
  • Autor architektonické studie: Ing. Arch. Radek Hála

Dům bude stát na začátku obce Kojetice v rozptýlené nové zástavbě rodinných domů. Pozemek je mírně svažitý jižním směrem, byl využívaný jako orná půda s několika vzrostlými dřevinami podél severovýchodní hranice pozemku. Plocha, kam je dům umístěn je v územním plánu určena pro výstavbu rodinných domů. Navržený dům je jednopodlažní se sklonem střechy 2%. s EPDM folií a extenzivní zelenou střechou. Bude umístěn u severní hranice pozemku u cesty, s předzahrádkou a vjezdem podél cesty a soukromou zahradu v jižní části pozemku. V severovýchodním rohu pozemku bude dílna s krytým parkovacím stáním (dřevěný rám s průsvitnou plastovou krytinou).

K parkování a dílně bude sjezd z místní komunikace. Sítě a přípojky jsou přivedeny k jihozápadní hraně pozemku. Dům bude připojen na el.síť. Topit se bude v těžkých akumulačních kamnech dřevem. Ohřev bude TUV el. bojlerem s možným využitím sluneční energie do budoucnosti. Odpadní vody budou svedeny do kanalizace, dešťové budou shromažďovány v podzemní nádrži s přepadem do vsaku nebo do zahradní nádrže pro zalévání zahrady i chlazení a zvlhčení mikroklima u jižní fasády domu.

Vstup do domu je z jihu pod krytým přesahem střechy s terasou a posezením, Přes okno z kuchyně se tu může podávat občerstvení a pozorovat vycházející slunce. Zádveří prosvětlí okno s lavicí, na zádveří navazuje šatna. Obytný prostor je propojený s kuchyní. Bude příjemně prosvětlený od jihu i východu ze zahrady. U východní stěny bude kuchyňská linka s lednicí a spižní skříní. Přirozeným centrem obývacího pokoje budou těžká akumulační kamna. U kamen bude sezení pro odpočinek celé rodiny se stolkem a lavicí v parapetu okna výhledem do zahrady. Vstup na terasu a do zahrady bude dveřmi mezi kuchyní a posezením. Koupelna a wc jsou v soukromé části domu orientované na západ. Umývadlo je umístěno na pultu pod kterým můžou být koše na prádlo a pračka. V jižní části domu je velký pokoj pro děti, který je možné v budoucnu předělit na dva menší se společným vstupem a ložnice rodičů.

Podlahy ve vstupu, kuchyni, koupelnách a kolem kamen budou z keramické dlažby, ostatní z dřevěných palubek. Vnitřní omítky budou hliněné a venku obklad dřevem. Dům bude založený na pasech s pěnosklem. Okna budou mít dřevěné rámy. Pohledové nosné sloupy mohou být z odkorněné kulatiny. Stěny dílny budou zateplené. Podlaha bude z betonové nebo kamenné dlažby. Pro povrchovou úpravu dřeva budou použity přírodní vosky a oleje. Zpevněné plochy kolem domu mohou být z kamenné dlažby nebo s mlatovým povrchem.