Dům ze slaměných balíků v Kunštátě

  • Místo stavby: Kunštát
  • Orientační náklady: stavba svépomocí 2,7 mil Kč, stavba na klíč od 5,4 mil Kč (+příslušenství)
  • Užitná plocha: 1.NP - 58,3 m2, 2.NP - 58,3 m2, celkem 116,6 m2
  • Zastavěná plocha: 77 m2
  • Autor architektonické studie: Ing. Arch. Radek Hála

Studie

V okolí se nachází novostavby rodinných domů. Dům má obdélníkový půdorys, je řešen jako dvojpodlažní se sedlovou střechou. K domu na východní straně přiléhá garáž se zahradním skladem. Prostor mezi domem a garáží bude zastřešen plochou střechou s extenzivní vegetační vrstvou. Dům má nízkou spotřebu provozních energií, je koncipován jako nízkoenergetický. Je navržen jako dřevostavba rámové konstrukce s tepelnou izolací ze slaměných balíků. Sjezd na místní komunikaci bude řešen kamennou dlažbou. Okolí objektu bude využito jako zahrada.

Střecha bude z šablon Eternit Dacora, zvnějšku je navržena kombinace dřevěného obkladu a omítky. Uvnitř budou dřevěné podlahy v kombinaci s keramickou dlažbou. Vnitřní omítky budou hliněné.

Dům bude vytápěn pecí na dřevo v kombinaci s elektrickými přímotopy. Stavebník zvažuje použití větrání s rekuperací.

Do domu je přivedena elektřina, voda a splašková kanalizace. Plyn je přiveden pouze k hranici pozemku. Dešťová voda bude využita na pozemku a zahradě stavebníka.