Jak uskladnit slaměné balíky pro stavbu domu

26.07.2021

Postup

  • Podložit plachtou (jakoukoli) na zemi, proti zemní vlhkosti.
  • Podložit paletama nebo trámkama případně prkna na cihly nebo podobně, aby balíky neležely na zemi, resp. přímo na té plachtě.
  • Balíky naskládat půdorysně do tvaru kompaktního obdélníka. Nahoře do trojúhelníka jako sedlovou střechu nebo jako pyramidu a zajistit, aby nevznikaly jezírka, ve kterých by po dešti voda zůstala stát (musí všechna odtéct až dolů).
  • Zakrýt plachtou zvrchu. Plachtu stáhnout dolů až k zemi, zatížit kameny nebo cihlama, ideální by bylo ji přivázat ke kolíkům (poměrně masivním, aby to nevzal vítr) zatlučeným v zemi, aby to dole trochu větralo, podobně jako když se staví teepee.
  • Upravit okolní terén tak, aby voda tekla od stohu a ne pod stoh.

Plachty

Osvědčily se mi tyto PE plachty, hnědo-stříbrné 210g/m2, mají nejrůznější velikosti https://www.kryciplachta.cz/kryci-plachta-hneda-210g/ s dobrým poměrem cena / hmotnost (kvůli manipulaci) / trvanlivost (vydrží dvě sezony, možná i víc). Z vnější strany jsou opatřeny barvou, která chrání PE proti degradaci UV zářením.

Billboardové nebo kamioňácké plachty jsou trvanlivé, na větší plochu ale velmi těžké na manipulaci. Speciální prodyšné plachty deklarované k zakrývání slámy a sena se nám neosvědčily vždy. Párkrát to s nima klaplo, párkrát moc ne. Záleží asi na výrobci a taky možná na utažení, při větším pnutím nám často prosákli podobně jako to bývalo u starých stanů, když se člověk nesměl dotýkat stěn. Ale i se špatnou plachtou nám vždy většina balíků přežila (ty hlouběji uvnitř stohu), pokud byl stoh naskládaný kompaktně, nahoře do špičky a tak aby voda odtékala.

Neosvědčilo se mi ani ukončení plachty větší kus nad zemí (aby to větralo), jak uvádí některá literatura. Tedy aspoň ne takové, pokud voda z plachty stékala na vnější líc balíků. Musel by tam být nějaký okap, což se špatně provádí zejm. s ohledem na zajištění odolnosti proti větru.

Velikost plachty

Potřebnou plochu palet, velikost plachty a rozměry stohu lze určit z tabulky "rozměry stohu": 

Případně počet balíků pro vaši stavbu (podlaha, střecha, stěny s odečtením oken a dveří) můžete spočítat za pomocí tabulky "počet balíků": 

Myši

Kromě vody jsou pro balíky při skladování nebezpečím taky myši a hraboši. Slámu sice nesežerou (hledají jen zrno, občas při tom prokoušou do slámy otvor), ale přehryznou často jeden ze dvou provázků. Stoh se pak musí rozebírat opatrně, aby se při tom balíky nerozpadly a nejlépe je rovnou hned znova převázat. Elektronické plašičky dle mé zkušenosti většinou moc nefungují. Pokud plašičku, tak ne na baterku, ale do zásuvky a co nejsilnější. Ideální je skladování v lokalitě, kde myši nejsou anebo kde je aspoň jedna dobrá kočka.


V hotové stavbě při správném zabudování balíků (omítky bez prasklin anebo těsné záklopy) už pak obvykle myši do slámy moc nejdou: https://www.slamak.info/l/co-na-to-mysi/

Jak balík svázat zpět, když o provázky přijde?