Slaměný dům 

u Nového Města nad Metují

  • Místo stavby: Nové město nad Metují
  • Orientační náklady: stavba svépomocí 2,2 mil Kč, stavba na klíč od 4,3 mil Kč (+příslušenství)
  • Užitná plocha: 1NP - 76,5 m2, 2NP - 42,3 m2, celkem 118,8 m2 
  • Zastavěná plocha: 96,2 m2, terasa 8,8 m2
  • Předpokládaná lhůta výstavby: 2 roky, 05/2018 - 05/2020
  • Autor architektonické studie:  Ing. Arch. Radek Hála

Dům bude stát v chatové osadě u Nového Města nad Metují, která je charakterizována rozptýlenou zástavbou samostatně stojících rekreačních a rodinných domů. Pozemek je svažitý západním směrem a je zarostlý starými ovocnými stromy a náletovými dřevinami. Podél západní hranice pozemku probíhá prudký terénní zlom. Dům má obdélníkový půdorys 13,3x7,25m s přiléhající jižní terasou. Mezi sloupky terasy budou hranolky pro popínavé rostliny a diagonální zavětrování. Pergola může být zastřešena částečně pevně, částečně průhledným polykarbonátem, nebo porostlá popínavými rostlinami. Dům je řešen jako jednopodlažní se sedlovou střechou - v podkroví je půda a pomocné místnosti. Sklon střechy je 33 st.

Vjezd na pozemek je podél jižní hranice pozemku ke krytému parkovacímu stání. Kousek za ním je stávající zahradní domek. Přístupová cesta bude mít mlatový nebo dlážděný povrch. Voda bude přivedena z vlastní studny (užitková) i veřejného vodovodu. Odpadní splašková voda bude odváděna do jímky na vyvážení, šedá voda ze sprch bude čištěna kořenovou čističkou. Dešťová voda bude shromažďována v zahradní nádrži a využita na pozemku pro zálivku. Dům bude připojen na el.síť. 
Vstup do domu je přes krytou terasu s pergolou z jihu přes chodbu. V přízemí je obývací pokoj spojený s kuchyní. Kuchyně bude umístěna na západě, část obývacího pokoje nad kuchyní je prostorově otevřená až ke krovu, kde může být herna pro děti, nebo prostor pro přespání hostů. Sálavá akumulační kamna jsou umístěna uprostřed obývacího pokoje. V severní části domu jsou dvě ložnice a na východě koupelna s wc.

Dům bude postaven na betonových základových patkách s nadezděnými pilířky a větranou mezerou pod domem (vysoký radonový index), konstrukce domu bude z fošinkového skeletu s výplní slaměnými balíky. Vnitřní příčky budou z nepálených cihel. Podlahy ve vstupu, kuchyni, koupelnách a kolem kamen budou z keramické dlažby ev. kamene, ostatní z dřevěných palubek. Vnitřní omítky budou hliněné a venkovní vápenné. Dílna bude mít dřevěný modřínový obklad. Sokl bude obložen kamenem. Střechy budou s pálenou keramickou taškou. Okna budou mít dřevěné rámy s členěním okenních tabulí. Pro povrchovou úpravu dřeva budou použity přírodní vosky a oleje. K vytápění se uvažuje o kombinaci těžkých akumulačních kamen, sporáku v kuchyni a elektrickými rohožemi pod dlažbou v kuchyni a koupelně. Voda bude ohřívána v el. zásobníku případně i s napojením na fotovoltaický systém.