Velký slaměný dům v Tmáni

  • Místo stavby: Tmáň 
  • Orientační náklady: stavba svépomocí 3,6 mil Kč, stavba na klíč od 7 mil Kč (+příslušenství)
  • Užitná plocha: 1.NP - 141 m2, 2.NP - 58,5 m2 nad 1,3 m2, celkem: 199,5 m2
  • Zastavěná plocha: 165 m2, terasa/pergola východ 13 m2, terasa jih 47,6 m2 
  • Autor architektonické studie: Ing. Arch. Radek Hála

Dům bude stát na okraji obce Loutín v katastru obce Tmáň v rozptýlené zástavě rodinných domů. Na svažitém pozemku jižním směrem využívaném jako sad roste tráva a několik ovocných stromů. Dům má obdélníkový půdorys cca 10 x 16 m, je řešen jako dvojpodlažní se sedlovou střechou. Z východu k domu přiléhá veranda a podél jižní fasády částečně zastešená venkovní terasa. Vnější podoba domu vychází z tradičních vesnických domů. Sklon střechy je 36 a 9,3°. K domu bude sjezd z místní komunikace s podélným stáním pro 2 osobní automobily. Střecha verandy a pultová nad obytným prostorem a terasou budou kryty extenzivní vegetační vrstvou. Dům bude připojen na el.síť ze sloupku v severozápadní části pozemku. Voda bude přivedena ze studny na pozemku. Odpadní voda bude svedena a čištěna kořenovou čističkou. Dešťová voda bude shromažována v zahradní nádrži a využita na pozemku stavebníka pro zálivku na zahrad.

Podél štítů domu bude vytvořena rovina, opěrné zídky budou nad domem a u jeho jižní hrany. Před vstupní verandou bude plocha dlážděná kamenem navazující na terasu a schodiště na zahradu, na západní straně bude svah zpevněn skládanými kamennými zídkami.

Dispozice domu je poskládána tak, aby šla co nejlépe vytápět těžkými akumulačními kamny uprostřed. Středem domu je obývák s kamny otevřený do krovu. Kuchyně je propojená s jídelnou a pracovnou, která může sloužit i jako pokojík pro hosty. Dva dámské pokoje jsou poblíž vstupu, oba mají osvětlení ze dvou stran i světlo z východu. Mají i společnou malou čajovou kuchyňku. Velká koupelna je za kamny a menší u vstupu. Podél jižní části domu je velká terasa na sloupcích krytá přesahem střechy. Pod terasou je místo na malý zahradní skládek a uskladnění dřeva.

V podkroví jsou pokoje pro děti a za kamny malá koupelna. Nižší části střechy nabízí úložné prostory. Nad středem domu je světlík osvětlující galerii i dole prostor před kamny, kde by jinak díky hluboké dispozici i přesahem střechy od jihu bylo poměrně málo světla.

Podlahy ve vstupu, kuchyni, koupelnách a kolem kamen budou z keramické nebo kamenné dlažby, ostatní z dřevěných palubek. Vnitřní omítky budou hliněné a venkovní dřevěné. Sokl bude obložen kamenem. Okna budou mít dřevěné rámy v šedomodrém moření. Pro povrchovou úpravu dřeva budou použity přírodní vosky a oleje. K vytápění se uvažuje o kombinaci sálavých kamen a el.rohoží v koupelnách a kuchyni. Ohřev teplé vody kombinací výměníku z kamen, elektřiny, případně do budoucna solárních panelů.