Lesní školka ve Velíkové

  • Místo stavby: Velíková u Zlína
  • Orientační náklady: stavba svépomocí 6,3 mil Kč, stavba na klíč od 12,3 mil Kč (+příslušenství)
  • Užitná plocha: 1.PP - 120 m2, 1.NP - 128 m2, 2.NP - 44,1 m2, celkem 292,1 m2
                             terasy 44 m2, odpočinkový domek 25,1 m2, jurta 44 m2
  • Předpokládaná lhůta výstavby: 2 roky, 05/2018 - 05/2020
  • Autor architektonické studie: Ing. arch. Radek Hála

Dům bude stát na kraji obce Velíková v rozptýlené rekreačních domů. Svažitý pozemek jižním směrem je využíván jako zahrada. Dům má čtvercový půdorys 10,5x10,5m s přiléhající jižní verandou a terasou 3x10,5m, je řešen jako dvojpodlažní se sedlovou střechou. Jeho vnější podoba vychází z tvarosloví tradičních venkovských staveb. Sklon střechy je 20 st. Školka sestává z hlavní budovy, jurty o průměru 8,5m se zastřešeným vstupem, malého domku s terasou pro odpočinek dětí 8,8x3,9m. Prostor mezi domy bude zpevněný mlatovým povrchem nebo kamennou dlažbou. V hlavním domě bude profesionální kuchyně a zázemí dětské skupiny v přízemí, klubovna v podkroví a sklady a hospodářské zázemí ve sklepě.

Vjezd na pozemek je podél východní hranice pozemku, u dolní brány jsou 3 parkovací místa a možnost zajet se zásobováním až k zadnímu vchodu u kuchyně, kde budou i tříděné odpady. Voda bude přivedena z vlastní studny. Odpadní splašková voda bude odváděna do vertikální kořenové čističky odpadních vod se zásakem ev. Odtokem do vodoteče. Dešťová voda bude shromažďována v zahradní nádrži a využita na pozemku pro zálivku na zahradě. Střechy budou s extenzivní vegetační vrstvou. Dům bude připojen na el.síť .

Vstup do hlavního domu domu je z jihu přes zastřešený prostor a verandu, kde je společná šatna. V přízemí bude velká denní místnost se stolky pro dětskou skupinu, koupelny a záchody pro děti a personál. V severní části domu bude profesionální kuchyně se samostatným zadním vstupem z východu. Ve druhém podlaží bude klubovna nad polovinou půdorysu domu s přístupem na terasu podél jižní fasádu domu, která bude zastřešena plátěnou střechou. Ve sklepě budou sklady ke kuchyni, uskladnění ovoce a zeleniny, technická a úklidová místnost.

Podlahy ve vstupu, kuchyni, koupelnách a kolem kamen budou z keramické dlažby, ostatní z dřevěných palubek. Vnitřní omítky budou hliněné a venkovní vápenné se šambránami kolem oken a dveří. Sloupky v rohových oknech budou obloženy keramickou mozaikou. Sokl a nadzemní část sklepa budou obloženy kamenem. Okna budou mít dřevěné rámy. Pro povrchovou úpravu dřeva budou použity přírodní vosky a oleje. K vytápění se uvažuje o kombinaci krbových kamen a el.rohoží a sálavých el přímotopech v podkroví a koupelně. Ohřev teplé vody bude elektrickým bojlerem s možností připojení fotovoltaického systému ev. Výměníku z kamen.