Slaměná beskydská chalupa

  • Místo stavby: Vělopolí
  • Autor architektonické studie: Ing. Arch. Radek Hála
  • Zastavěná plocha: 74,24 m2
  • Užitná plocha: 1.NP 55,60, 2.NP 41,06 m2, celkem 96,71 m2

Studie