Slaměná raketa

  • Orientační náklady: stavba svépomocí 3 mil Kč, stavba na klíč od 5,9 mil Kč (+příslušenství)
  • Užitková plocha: 1.NP - 109,3 m2, 2.NP - 41,2, celkem 150,5 m2
  • Zastavěná plocha: 140,6 m2 + terasa 150,5 m2
  • Autor architektonické studie: Ing. Arch. Radek Hála

V okolí se nachází samostatné chalupy. Na pozemku je stávající zděný dům půdorysně 8,9x4,3 m. Stavba bude využita jako dílna a zázemí k novému domu (i pro jeho výstavbu). K jeho SZ štítu bude přiléhat nová hospodářská budova - půdorysně 9,2 x 6,1 m o 1.NP se šikmou střechou. Nový dům má obdélníkový půdorys 8,15 x 17,25 m, je řešen jako jednopodlažní s pultovou střechou s extenzivní vegetační vrstvou. Na JZ fasádu navazuje na dům dřevěná terasa na ocelových sloupcích, na SV bude přístup k domu zastřešen vyloženou stříškou.

Dům má nízkou spotřebu provozních energií, je koncipován jako nízkoenergetický. Je navržen jako dřevostavba rámové konstrukce s tepelnou izolací ze slaměných balíků. Sjezd na místní komunikaci bude řešen kamennou dlažbou. Okolí objektu bude využito jako zahrada. Zvnějšku je navržen dřevěný obklad. Uvnitř budou dřevěné podlahy v kombinaci s keramickou dlažbou. Vnitřní omítky budou hliněné, stropní podhledy dřevěné.

Dům bude vytápěn kamny na dřevo a teplovodními rozvody podél oken jižní fasády domu a v koupelnách. Do stávajícího domu je již přivedena elektřina, voda bude z vlastní studny. Dešťová voda bude jímána na pozemcích stavebníka v zahradní nebo podzemní nádrži a využita na zavlažování zahrady. Splašková kanalizace bude svedena do jímky na pozemku stavebníka. Parkovací stání bude na pozemku.