Slaměný dům v sadu

  • Místo stavby: Všechlapy
  • Orientační náklady: stavba svépomocí 2,3 mil Kč, stavba na klíč od 4,6 mil Kč (+příslušenství)
  • Užitková plocha: 1.NP - 69,9 m2, podkroví - 60,5 m2, celkem 130,4 m2
  • Zastavěná plocha: 86,5 m2
  • Předpokládaná lhůta výstavby: 2 roky, 07/2014 - 07/2016
  • Autor architektonické studie: Ing. Arch. Radek Hála

V okolí se nachází novostavby rodinných domů. dům má obdélníkový půdorys 8,7 x 9,9 m. Je řešen jako dvojpodlažní s nezateplenou půdičkou se sedlovou střechou o sklonu 45°. K domu na východní straně přiléhá kryté parkovací stání a dílna, zastřešené plochou střechou s extenzivní vegetační vrstvou. Vstup a jižní terasa jsou chráněny přesahem střechy. Dům má nízkou spotřebu provozních energií, je koncipován jako nízkoenergetický. Je navržen jako dřevostavba rámové konstrukce s tepelnou izolací ze slaměných balíků. Sjezd na místní komunikaci bude řešen kamennou dlažbou. Sedlové střechy budou z tmavě šedých vláknitocementových šablon, zvnějšku je navržena hliněná omítka. Vevnitř budou dřevěné podlahy v kombinaci s keramickou dlažbou. Vnitřní omítky budou hliněné. Dům bude vytápěn kamny na dřevo v kombinaci s elektrickými přímotopy a solárním systémem ohřevu vody. Do domu bude přivedena elektřina a splašková kanalizace, voda bude odebírána ze studny. Plyn je přiveden pouze k hranici pozemku. Dešťová voda bude využita na pozemku stavebníka. Oplocení bude provedeno ze dřeva, pletiva, živého plotu nebo jejich kombinací. Předzahrádka na severu nebude oplocena. Okolí domu bude využito jako zahrada a sad.